fot. jsb-PICT9034_1 (626×565) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Amphinema byssoides (strzępkobłonka włóknista)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.10.2013, Gm. Ząbkowice Śl., Szklary
copyright © by Jacek Soboń