grzyby.pl

Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor szyszkowaty
Amanita pellitia Paulet ex Bertill. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita solitaria (Bull.: Fr.) Kumm. ss. auct. europ. plur. [🔉 a·ma·ni·ta *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty)
Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty)
pokrój, pojedynczo, buki na wapieniu
Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty)
pokrój, pojedynczo, w trawie, w miejscu podmokłym, w pobliżu brzoza/klon/jesion
Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty)

opis

Kapelusz białawy do jasnoszarego; (80)100-150(250) mm, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły, płaski, w centrum zagłębiony; resztki osłony tej samej barwy lub ciemniejsze, w postaci grubych, nieregularnie porozrywanych płatów, miękkie i delikatne, często zwieszające się z brzegu kapelusza, początkowo osłona jest wilgotna i ma mazistą, piankowatą konsystencję; brzeg ostry.

space

Trzon barwy kapelusza; powierzchnia pokryta mięką, włóknistą, lepką osłona; 120-200 x 20-30(40), głęboko zagłębiony w podłożu, nieco rozszerzający się ku podstawie, podstawa z mniej lub bardziej zaznaczoną bulwką; pierścień nietrwały, kosmkowaty, z wierzchu prążkowany; pochwy brak, ewentualnie wałeczkowate zgrubienia w dolnej części trzonu; miąższ twardy, trzon pełny.

space

Pileus whitish to light grey; (80)100-150(250) mm, initially hemispherical, with age convex, flat, centrally depressed; veil remains of the same colour or darker, in the form of thick, irregularly torn patches, soft and delicate, often hanging at the margin of the cap, initialy velum is wet and got soft, cream-like consistency; margin sharp.

space

Stipe concolourous with the cap; surface with soft, fibrous, viscid veil; 120-200 x 20-30(40), deeply buried in the substrate, slightly widening towards the base, base with more or less defined bulb; ring evanescent, floccose, top surface striate; volva absent, possibly roll-shaped callosities in the lower part of the stipe; flesh firm, stipe solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, przejrzyste, 10-12 x 7.5-9 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, translucent, 10-12 x 7.5-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają latem, pojedynczo lub w grupach po kilka, w miejscach ciepłych, wilgotnych i żyznych, w lasach liściastych, mieszanych i w parkach, zwykle pod bukami, są też notowania pod uprawianą kosodrzewiną; na glebach zasadowych.
Not common. Summer, solitary or few together, in warm, wet, rich-nutrient places, in deciduous and mixed forests, in parks, on basic soils.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🔴

Różne informacje na temat jadalności; czeklista [105] podaje że trujący.
Owocniki wyrastają w tych samych miejscach co muchomor szorstki (Amanita franchetii), ten nie ma tak obfitej osłony, a jej resztki są widoczne na kapeluszu w postaci stożkowatych, niewielkich łatek.
Z uwagi na obfitą, białą osłonę pokrywającą cały trzon i białą barwę może kojarzyć się z muchomorem jadowitym (Amanita virosa), aby pozbyć się wątpliwości najlepiej użyć KOH, który u muchomora jadowitego (Amanita virosa) momentalnie daje intensywnie żółtą reakcję na wszystkich częściach owocnika.

space

space

space

wybrane okazy · selected collections

#4
02 08 11 - 2
leg. Marek Snowarski
/Krowiarki, Kotlina Kłodzka/
#6
04 07 17 - 6
/Krowiarki, Żelazno/
#5
02 08 11 - 4
leg. Marek Snowarski
/Góry Bialskie, Kotlina Kłodzka/
#4
00 08 12 - 1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. [1]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Amanita strobiliformis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

273003 345936 215649 360143 AB-94 286596 301651 BD-08 114510 209061 195538 156115 180855 BD-09 273755 BD-27 273701 BF-36 10835 10844 BF-47 10845 CA-89 303329 287007 304392 263100 DA-80 173982 69808 DB-06 360095 EC-46 315143 FG-02 231148 255959 FG-03 344572 169498 FG-21 70249

 ID10835  Amanita strobiliformis; Kotlina Kłodzka, Krowiarki, Góra Bielica, BF-36; 2004.07.17; w trawie, w zaroślach i na poboczu drogi idącej skrajem lasu (buczyna storczykowa, pojedyncze sosny); na ziemi, wapień grupa 3 owocników oddalonych od siebie o kilka metrów; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 040717-6 herb. Snowarski, tak, notatka: 040717-6; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID10844  Amanita strobiliformis; Kotlina Kłodzka, Krowiarki, G. Słupiec, BF-36; 2002.08.11; buczyna; na ziemi, wapień pojedynczy owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020811-2, tak, www.grzyby.pl, notatka: 020811-2; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID10845  Amanita strobiliformis; Kotlina Kłodzka, Bolesławów, BF-47; 2002.08.11; pobocze drogi gruntowej w jarze, zbocza jaru zarośnięte drzewami liściastymi; na ziemi, w trawie pojedynczy owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020811-4 herb. Snowarski, tak, na www.grzyby.pl, notatka: 020811-4; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID69808  Amanita strobiliformis; Gdańsk róg Abrahama i Siemiradzkiego, DA-80; 2007.06.21; Osiedle przyleśne ze sporym zadrzewieniem; Na słonecznej skarpie pod brzozami i modrzewiem Dwa stare owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/6.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 103794 fot. 103795 fot. 103796 fot. 103797

 ID70249  Amanita strobiliformis; Olchowiec, powiat krośnieński, FG-21; 2007.06.24; las bukowy; na ziemi 3 owocniki (dwa razem, jeden oddzielnie); leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/4.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/103436.html

 ID114510  Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, od strony ul. Mazowieckiej, na pn. od stawów powstałych ze spiętrzenia strumienia Bogdanka, BD-08; 2008.08.26; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne, m.in. choina kanadyjska, cypryśnik błotny, daglezja i wiele innych; na ziemi w pobliżu dorodnych buków pojedynczo, po dwa lub grupki po kilka, kilkanaście owocników; leg. Barbara K.; det. Adam Maciejewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/8.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: od N 52°25'26,00" E 16°53'57,08" do N 52°25'21,72" E 16°54'14,84"

Stwierdziłam obecność owocników w 4 punktach o następującej liczności/powierzchni, położonych kolejno jeden za drugim co kilkadziesiąt m (wymienione w kolejności jak podano współrzędne):

1. 26.08.08 - dwa owocniki bezpośrednio przy sobie
2. 12.09.08 - jeden dorodny owocnik spoczywający luzem na ziemi
3. 15.09.08 - 5-6 owocników w grupce na powierzchni ok. 20 x 20 cm - podeptane
4. 15-16.09.08 - 16 owocników pojedynczo i w grupkach po kilka na powierzchni ok. 2 x 2,5 m

https://www.bio-forum.pl/messages/33/196024.html

fot. 201658

 ID156115  Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, od strony ul. Mazowieckiej, na pn. od stawów powstałych ze spiętrzenia strumienia Bogdanka, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD-08; 2009.09.02; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne; na ziemi w pobliżu dorodnych buków łącznie 9 owocników, obserwacje poniżej; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/29.03.10, Tak, od 08.09.2009 do 14.10.2009, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: powtórzenie zgłoszenia ID: 114510
owocniki, poza pierwszymi dwoma, występowały w miejscu oznakowanym w poprzednim zgłoszeniu numerem 4

tegoroczne obserwacje:
02.09.2009 - dwa owocniki pod krzakami zaraz przy asfaltowym chodniku, niedaleko przystanku T (kopnięte, leżały na ziemi)
07.09.2009 - jeden owocnik (zdepnięty lub kopnięty, leżał w kawałkach na ziemi)
16.09.2009 - jeden owocnik, wyrastał pod krzewem i wyrósł bez przeszkód, 24.09.2009 zaczął zasychać
23.09.2009 - dwa młode owocniki, nie zdążyły wyrosnąć, porażone innymi grzybami zaschły
24.09.2009 - kolejne trzy młode owocniki, nie zdążyły wyrosnąć, porażone innymi grzybami zaschły

szczegółowa relacja fotograficzna https://www.bio-forum.pl/messages/33/271439.html

zdjęcia:
"modelowy" owocnik fot. 306057
stanowisko fot. 306058

 ID169498  Amanita strobiliformis; Miejsce Piastowe, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-03; 2010.07.18; park dworski z robinią akacjową, grabem, jesionem i in.; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 357100 fot. 357101 fot. 357102 fot. 357103

 ID173982  Amanita strobiliformis; Gdańsk teren Politechniki gdańskiej, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2007.06.11; Park na terenie Politechniki gd.; w ziemi koło basenu z wodą pod dębem dwa owocniki; leg. Marcin Wilga; det. Marcin Wilga; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

 ID180855  Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, od strony ul. Mazowieckiej, na pn. od stawów powstałych ze spiętrzenia strumienia Bogdanka, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2010.08.13; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne; na ziemi w pobliżu dorodnych buków łącznie wyrosło 12 owocników, większość z nich zmarnowało się, zanim dojrzały; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: obserwacje w wątku:
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/392496.html

przykładowe owocniki (niestety znalezione ułamane i przewrócone):
fot. 392500

 ID195538  Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2011.08.08; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne; na ziemi pojedynczo lub w grupkach po kilka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: pierwszy raz zauważyłam owocniki w dniu 08.08.2011, już wówczas były owocniki w różnym wieku i kondycji
początkowo stwierdziłam owocniki w 6 punktach Parku Sołackiego, na całej jego powierzchni, po obu stronach stawów, wszędzie, gdzie rośnie buk
finalnie w dniu 19.08.2011 owocniki występowały w 8 różnych miejscach
później owocniki pojawiały się jeszcze, ale w dużo mniejszej ilości
ostatnie obserwacje owocników mam z 23.09.2011
wiele z owocników, szczególnie tych rosnących bliżej ścieżek było niszczonych przez ludzi

fot. 465423

 ID209061  Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2012.07.09; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne; na ziemi pod bukami po jednym do kilku owocników, pojedynczo i w grupach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgloszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: stanowisko obserwowane i zgłaszane od 2008 r.
w tym roku owocniki występowały następująco:
09.07.2012 - 1 owocnik w południowej części parku
fot. 537279

pozostałe obserwacje w północnej części parku:
10.07.2012 - 2 owocniki
fot. 537280
27.07.2012 - 8 owocników po jednym, 2 lub 3
fot. 537281 fot. 537282 fot. 537283 fot. 537284 fot. 537285
05.09.2012 - 1 owocnik
fot. 537286 fot. 537287
17.09.2012 - 2 owocnik, w tym jeden gigant, największy z dotąd zaobserwowanych przez te 5 lat
fot. 537288 fot. 537289 fot. 537290 fot. 537291

ID215649 Amanita strobiliformis; Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie; 23.06.2013; aleja lipowa w centrum miasta; w ziemi w pobliżu trawnika 2 sztuki; leg. Ewa; det. ?; , tak
uwagi: Miąższ twardy, biały. Smak łagodny, bez zapachu.

https://www.bio-forum.pl/messages/33/568783.htmlfot. 569279fot. 569280fot. 569281

 ID231148  Amanita strobiliformis; Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-02; 2013.06.30; cmentarz komunalny, obrzeże - brzozy, robinie akacjowe i lipy, przy drugim egzemplarzu też jodła; na ziemi 1 owocnik, drugi (dwa tygodnie później) ok. 100 m dalej; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/130630/0001
uwagi: fot. 643240 fot. 643241 Amanita strobiliformisID255959 Amanita strobiliformis; Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-02; 2014.08.07; trawnik przy głównej drodze na obrzeżu; na ziemi w ciągu 2 tygodni, po opadach, wyrosło kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741088 fot. 741089 fot. 741090 Amanita strobiliformis

ID263100 Amanita strobiliformis; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Ewy, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2015.06.25; Pobocze drogi gruntowej, brzoza, klon, lipa; ziemia trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 766608 fot. 766609

 ID273003  (potwierdzenie 114510) Amanita strobiliformis; Poznań, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie; 2015.06.28; buki; na ziemi pojedynczo, w grupie po dwa trzy owocniki; leg. Piotr Krzyska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PK/150628/0002, tak, notatka: nie
uwagi: Park Sołacki w Poznaniu. W okolicy restauracji Meridian oraz w zdłóż parku kierujac się od tej restauracji w kierunku zachodnim, oraz po przeciwnej stronie parku tym razem kierujac się na wschód.

fot. 809107fot. 809108fot. 809109

 ID273701  Amanita strobiliformis; Sierniki, 2 km na NE (N52.208112 E16.741842), pow. kościański, woj. wielkopolskie, BD-27; 2015.07.26; Swierki; na ziemi pojedyńczo; leg. Mariusz Janczewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PK/150726/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 812329 fot. 812324 fot. 812325 ID273755  Amanita strobiliformis; Poznań os. Jagiellońskie 125, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD-09; 2015.08.09; Lipa; na ziemi, trawniku 2 owocniki ok 10 cm od siebie; leg. Piotr Krzyska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PK/150809/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 52,389924 16,951572

Owocnik tego gatunku w tej lokalizacji znalazłem już 06.07.2015 roku, jednakże próbka potrzebna do zgłoszenia nie zachowała się.

fot. 812548 fot. 812549

 ID286596  Amanita strobiliformis; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.06.25; grąd; na ziemi, w pobliżu leszczyny, jesionu i wiązu w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0001081, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/854189.html

ID287007 Amanita strobiliformis; Gdańsk ul. Bytowska-Kościerska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2016.07.13; nieczynne boisko dla Niemców po Euro 2012 brzoza, lipa; ziemia trzy owocniki wyrośnięte spod ogrodzenia; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 860828fot. 860829

 ID301651  Amanita strobiliformis; Puszcza Bukowa, ok. 1,1 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.06.25; zadrzewione pobocze drogi, pod Bk; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001069, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/855097.html

ID303329 (potwierdzenie 287007) Amanita strobiliformis; Gdańsk ul. Bytowska-Kościerska, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2017.08.02; nieczynne boisko dla Niemców po Euro 2012 brzoza, lipa; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza BG, tak, notatka: tak, profil FB Nadleśnictwa Gdańsk
uwagi: fot. 936804fot. 936805

ID304392 Amanita strobiliformis; TPK Gdańsk ul. Bytowska, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2017.08.17; brzoza, klon, lipa; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 941719fot. 941720

ID315143 Amanita strobiliformis; Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2018.07.02; Park,aleja grabowa; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1003692.html

ID344572 Amanita strobiliformis; Miejsce Piastowe, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-03; 2017.09.25; Trawnik przy szkole (kilka świerków i wierzby, nieopodal par, gdzie po raz pierwszy znalazłam ten gatunek; na ziemi w trawie 3 owocniki pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1222990 fot. 1222991

ID345936 Amanita strobiliformis; kilka sztuk przy Zalewie Nowohuckim, przy przedszkolu na os. Slonecznym oraz przy ul. Bienczyckiej obok r. Czyzynskiego, Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. Malopolskie; 2019.06.18; w kazdym z wyzej wymienionych miejsc, grzyby rosly pod lipami; na ziemi przewaznie w grupach ok. 3 o 5szt.; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak, wyslalem kustoszowi
uwagi: fot. 1233322 fot. 1233323 fot. 1233324 fot. 1233325 fot. 1233326

grzyby znalezione w 2019r, suszki przeslane do p. Anny Kujawy, obecnie, suszki przekazywane p. Błażejowi Gierczykowi.

https://www.youtube.com/watch?v=pPyVbsfV9ZE

ID360095 Amanita strobiliformis; Elbląg, las Bażantarnia, 200m. NE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.08.17; Żyzna buczyna, poj. dęby; na ziemi, na wilgotnej, stromej skarpie nad potokiem 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński, potw. na podst. zdjęć B. Gierczyk; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, Tak, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°10'47.9"N 19°28'37.5"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1362661.html

ID360143 Amanita strobiliformis; 50.077136, 20.052014, pow. krakowski, woj. małopolskie; 2022.08.17; pod lipami; na ziemi kilka koło siebie; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: niektore owocniki pokryte innym grzybem (osobne zgłoszenie), stanowisko obserwowane kilka sezonów
https://www.youtube.com/watch?v=pPyVbsfV9ZE
fot. 1363479

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — aby wi(e)dzieć więcej zaloguj się (przycisk w prawym górnym rogu każdej strony)

przeglądowa (zwykła) wersja atlasu wygenerowana 12 września 2023 · treść tej strony była ostatnio zmieniana 5 grudnia 2022 · strona powstała 6 sierpnia 2002

Copyright © 1997 - 2023 by Marek Snowarski – ✉ formularz kontaktowy

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://grzyby.pl/gatunki/Amanita_strobiliformis.htm">Amanita strobiliformis (muchomor szyszkowaty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji