fot. 200216-2229_v2 (734×768) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200216-16
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.02.2020, Katowice, Las Murckowski
copyright © by Marek Snowarski