znalezisko 20040205.1.ww - Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy) · Kotlina Sandomierska · (leg. det. Witold Wójciak)
w_Chondrostereum_purpureum_040205_01
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
w_Chondrostereum_purpureum_040205_02
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
w_Chondrostereum_purpureum_040205_03
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany
w_Chondrostereum_purpureum_040205_04
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
w_Chondrostereum_purpureum_040205_05
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
w_Chondrostereum_purpureum_040205_06
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany
w_Chondrostereum_purpureum_040205_07
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
hymenium