grzyby.pl
GREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas (1983) [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor złotawy
Amanitopsis ceciliae (Berk. & Broome) Wasser (1992) · Amanita inaurata Secr. ex Gill. · Amanita strangulata (Fr.) Sacc.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita Amanita Amanita AmanitaAmanitamuchomor cesarski (Amanita caesarea)muchomor cytrynowy (Amanita citrina)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
pokrój; 07.10.2001, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
pokrój
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)

opis

Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Owocniki duże. Kapelusz żółtobrązowy, czerwonawobrązowy do szarobrązowego i oliwkowobrązowego, w kierunku centrum ciemniejszy; 80 – 150 (200) mm średnicy, początkowo jajowaty, potem dzwonkowato-stożkowaty, wreszcie płaski; powierzchnia sucha matowa, wilgotna nieco lepka; brzeg daleko prążkowany na odcinku 1/4 promienia; łatki grube, początkowo szare, brązowawe z wiekiem, w centrum gęsto rozmieszczone, poza tym rzadziej, dość duże; brzeg ostry.

space

Trzon białawy w górze, poza tym brązowawy, nieco łuseczkowaty; 120 – 200 (250) x 20 – 40 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie; bez pierścienia, podstawa bez wyraźnej pochwy, z kilkoma strefami łusek, resztek osłony; początkowo pełny, pusty z wiekiem; kruchy.

space

Sporocarps large. Pileus yellow-brown, reddish-brown to gray-brown and olive-brown, darker towards the centre; 80 – 150 (200) mm in diameter, initially oval, later bell-shaped-conical, finally plane; surface dry dull, moist slightly viscid; striate up to 1/4 from the margin; warts thick, at first gray, in age brownish, crowded in the centre, but on the whole well-spaced, quite large; margin sharp.

space

Stipe whitish at the top, otherwise brownish, slightly scaly; 120 – 200 (250) x 20 – 40 mm, slightly widening towards the base, without ring, the base without distinct volva, with a few scaly zones, veil remains; initially solid, in age hollow; fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągłe, gładkie, przejrzyste, 10.5 – 14 x 10 – 14 µm.

Spore print white. Spores globose, smooth, transparent, 10.5 – 14 x 10 – 14 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w lasach liściastych i iglastych, na polanach i w parkach, preferuje gleby wapienne.

Rare. Sporocarps grow from summer to autumn, in hardwood and coniferous forests, in clearings, and in parks, primarily on lime soils.