Tx: 303
grzyby.pl

Amanita ceciliae (Berk. et Broome) Bas [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor złotawy
Amanita inaurata Secr. ex Gill. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita strangulata (Fr.) Sacc. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanitopsis ceciliae (Berk. & Broome) Wasser (1992)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
pokrój
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
pokrój
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)

opis

Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Owocniki duże. Kapelusz żółtobrązowy, czerwonawobrązowy do szarobrązowego i oliwkowobrązowego, w kierunku centrum ciemniejszy; 80-150(200) mm średnicy, początkowo jajowaty, potem dzwonkowato-stożkowaty, wreszcie płaski; powierzchnia sucha matowa, wilgotna nieco lepka; brzeg daleko prążkowany na odcinku 1/4 promienia; łatki grube, początkowo szare, brązowawe z wiekiem, w centrum gęsto rozmieszczone, poza tym rzadziej, dość duże; brzeg ostry.

space

Trzon białawy w górze, poza tym brązowawy, nieco łuseczkowaty; 120-200(250) x 20-40 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie; bez pierścienia, podstawa bez wyraźnej pochwy, z kilkoma strefami łusek, resztek osłony; początkowo pełny, pusty z wiekiem; kruchy.

space

Sporocarps large. Pileus yellow-brown, reddish-brown to gray-brown and olive-brown, darker towards the centre; 80-150(200) mm in diameter, initially oval, later bell-shaped-conical, finally plane; surface dry dull, moist slightly viscid; striate up to 1/4 from the margin; warts thick, at first gray, in age brownish, crowded in the centre, but on the whole well-spaced, quite large; margin sharp.

space

Stipe whitish at the top, otherwise brownish, slightly scaly; 120-200(250) x 20-40 mm, slightly widening towards the base, without ring, the base without distinct volva, with a few scaly zones, veil remains; initially solid, in age hollow; fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki okrągłe, gładkie, przejrzyste, 10.5-14 x 10-14 µm.
Spore print white. Spores globose, smooth, transparent, 10.5-14 x 10-14 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Amanita ceciliae (muchomor złotawy)
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w lasach liściastych i iglastych, na polanach i w parkach, preferuje gleby wapienne.
Rare. Sporocarps grow from summer to autumn, in hardwood and coniferous forests, in clearings, and in parks, primarily on lime soils.

wybrane okazy · selected collections

#5
jsb.160822-22082016_11JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/woj. Dolny Śląsk, pow. Złotoryja gm. Świerzawa, Góry Kaczawskie, k. Bystrzycy/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Amanita ceciliae (Berk. et Broome) Bas [🔉 a·ma·ni·ta *]Amanita inaurata Secr. ex Gill. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita strangulata (Fr.) Sacc. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanitopsis ceciliae (Berk. & Broome) Wasser (1992)(pl) muchomor złotawy
Amanita (gr., subst., f) — nazwa rodzaju grzybów muchomor (Amanita) od greckiego amanitai - dla bliżej nieokreślonych grzybów jadalnych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (1974)[3350]Bujakiewicz (1974) Stosunki mikosocjologiczne w lasach północnego stoku Masywu Babiej Góry.[3350], Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (1996)[2643]Bujakiewicz (1996) Grzyby (macromycetes) Babiej Góry na tle zróżnicowania roślinności.[2643], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339] (as: Amanita inaurata), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: A. inaurata), Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Domański (1955)[2677]Domański (1955) Grzyby kapeluszowe (Aphyllophorales, Agaricales) zebrane w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1948-1952.[2677], Flisińska (1995)[2781]Flisińska (1995) Grzyby wielkoowocnikowe Poleskiego Parku Narodowego.[2781], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451] (as: Amanita inaurata), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: Amanita inaurata), Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gumińska (1976)[2826]Gumińska (1976) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część III).[2826], Gumińska (2000)[1535]Gumińska (2000) Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes).[1535] (as: A. inaurata), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kaufmann (1915)[2890]Kaufmann (1915) Die in Westpreußen gefundenen Pilze der Gattungen Lepiota, Amanita, Amanitopsis, Armillaria, Clitocybe und Russuliopsis.[2890], Lisiewska & Połczyńska (1998)[2976]Lisiewska & Połczyńska (1998) Changes in macromycetes of the oak-hornbeam forest in the "Dębina" reserve (Northern Wielkopolska).[2976], Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Rudnicka-Jezierska (1969)[3162]Rudnicka-Jezierska (1969) Grzyby wyższe wydm śródlądowych Puszczy Kampinoskiej.[3162], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Sałata (1968)[3172]Sałata (1968) Notatki mikologiczne z okolic Annopola.[3172]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:47 1 znaleziska Amanita ceciliae (muchomor złotawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FG21 200413 FG22 369430 FG33 255965 289485 308565

ID 200 413 oznaczenie: Amanita ceciliae; lokalizacja: las między Chyrową a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 24 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła z domieszkami buka i in., na ziemi, 2 owocniki w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120624/0002; uwagi: fot.495391 fot.495392 fot.495393 fot.495394 [notatka: nie] [fotografie: tak];

495391
495392
495393
495394

ID 255 965 oznaczenie: Amanita ceciliae; lokalizacja: Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 10 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów, na ziemi, w rozproszeniu pojedynczo i po kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: brak; uwagi: fot.741097 fot.741098 fot.741099 Amanita ceciliae [notatka: nie] [fotografie: tak];

741097
741098
741099

ID 289 485 oznaczenie: Amanita ceciliae; • potwierdzenie ID255 965; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 21 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0002014; uwagi: uzupełnienie eksykatu do zgłoszenia 255965; fot.870722 fot.870723 [notatka: nie] [fotografie: tak];

870722
870723

ID 308 565 oznaczenie: Amanita ceciliae; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 24 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z jodłą i innymi domieszkami, na ziemi pod bukami, 1 owocnik; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002368; uwagi: fot.960799 fot.960800; wątek; [bf:867916] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 867916 ;

ID 369 430 oznaczenie: Amanita ceciliae; lokalizacja: Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 26 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty - buk, grab, leszczyna, wiąz nielicznie i in., na ziemi, ok. 10 owocników w kilku grupach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1449205 fot.1449206 fot.1449207 fot.1449208 fot.1449209 fot.1449210 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1449205
1449206
1449207
1449208
1449209
1449210
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji