fot. bk-Stropharia_rugosoannulata_f._lutea_leg.B.Kudlawiec_det.B.Gierczyk_Lasy_Srodkowopomorskie_2 — copyright © by Barbara Kudławiec
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Stropharia rugosoannulata f. lutea

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Lasy Środkowopomorskie · copyright © by Barbara Kudławiec