fot. bk-Stropharia_rugosoannulata_f._lutea_leg.B.Kudlawiec_det.B.Gierczyk_Lasy_Srodkowopomorskie_2 — copyright © by Barbara Kudławiec
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Stropharia rugosoannulata f. lutea

on This page when logged in
you will see 5.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Lasy Środkowopomorskie · copyright © by Barbara Kudławiec

« Stropharia rugosoannulata f. lutea