grzyby.pl

Amanita echinocephala (Vittad.) Quél. [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor jeżowaty
Amanita solitaria (Bull.) Mérat var. bicollariata (Boud.) Guffroy [🔉 a·ma·ni·ta *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita solitaria
pojedynczy owocnik pod grabami
Cortinarius violaceus ssp. violaceus (zasłonak fioletowy typowy)

owocnik

Kapelusz biały, szarobiały do brązowawobiałego, w centrum ciemniejszy; powierzchnia gęsto pokryta piramidalnymi łatkami barwy kapelusza; wilgotna powierzchnia nieco lepka; początkowo półkulisty, potem rozpostary; 50-100(150) mm; miąższ w kapeluszu gruby; skórka zdzieralna, wychodząca poza blaszki.

space

Trzon białawy ze słabym zielonkawym odcieniem; 60-100 mm x 10-25 mm, pusty, u podstawy ze zgrubiałą i korzeniasto zakończoną bulwą w górnej części z kilkoma okółkami resztek pochwy; pierścień trwały, na górnej powierzchni prążkowany, na dolnej białawo-filcowaty.

space

Pileus white, grey-white to brownish-white, darker in the centre; surface covered densely with pyramidal scales concolorous with the cap; slightly viscid when wet; initially hemispherical, later plane; 50-100(150) mm; flesh in the cap thick; cuticule peelable, projecting beyond the lamellae.

space

Stipe whitish with slight greenish tint; 60-100 mm x 10-25 mm, hollow, stipe base clavate, rooting bulb in apex with several rings of volva remains; the ring strong, surface above striate, below whitish-tomentose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników świeży zielonkawy, suchy kremowy. Zarodniki gładkie, bezbarwne, wydłużone z dziobkiem, 8-11 x 5-7 µm.
Spore print fresh greenish, dry creamy. Spores smooth, hyaline, elongated, with apiculum, 8-11 x 5-7 µm.

występowanie

Brak w czekliście.[105]
Rzadki. Latem w lasach liściastych, na glebach żyznych, nie kwaśnych, w miejscach ciepłych.
Rare. Summer, solitary or few together in hardwood forests, on reach non acid soils, in warm places.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.
Inedible.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.158 [26IV]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) p.8 [18III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1254]
    Amanita echinocephala (Vittad.) Quél. · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Łuszczyński 2012, Gierczyk i in. 2018b (as A. solitaria), Chachuła i in. 2020, Chachuła i Fiedor 2020

znaleziska Amanita echinocephala na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE-61 122906 EE-83 88619 EF-14 184249

 ID88619  Amanita echinocephala; Korzecko, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-83; 2007.08.12; Drzewostan w przewadze liściasty: buk, dąb, klon zwyczajny, jawor + sosna; nieuczęszczana ścieżka leśna jeden młody owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MF/30.06.08, tak, prezentujące szereg cech, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Więcej w wątku - Muchomor jeżowaty?
fot. 143226
Muchomor - Amanita sect. Lepidella

 ID122906  Amanita echinocephala; Stara Kraśnica, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, 1,5 km SWW, G. Kaczawskie, BE-61; 2008.10.05; las świerkowy z siewkami liściastych; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/28.02.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221330.jpg
fot. 221331.jpg

 ID184249  Amanita echinocephala; NE Krzyżanowice, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2010.08.06; las liściasty: grab, klon, dąb; na ziemi kilkanaście owocników pojedynczo w różnym stadium rozwoju; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JG/24.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 402878 fot. 402879 fot. 402880 fot. 402881 fot. 402882 fot. 402883 fot. 402884

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji