grzyby.pl
niejadalnyGREJ

Amanita echinocephala (Vittad.) Quél.

muchomor jeżowaty
Amanita solitaria (Bull.: Fr.) Merat.
Amanita Amanita Amanita AmanitaAmanitamuchomor czerwieniejący (Amanita rubescens)muchomor twardawy (Amanita spissa)
Amanita solitaria
pojedynczy owocnik pod grabami; 29.07.2000, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy)
08.09.2001, Prodasice, Czechy; copyright © by Jiři Kovač

owocnik

Kapelusz biały, szarobiały do brązowawobiałego, w centrum ciemniejszy; powierzchnia gęsto pokryta piramidalnymi łatkami barwy kapelusza; wilgotna powierzchnia nieco lepka; początkowo półkulisty, potem rozpostary; 50 – 100 (150) mm; miąższ w kapeluszu gruby; skórka zdzieralna, wychodząca poza blaszki.

space

Trzon białawy ze słabym zielonkawym odcieniem; 60 – 100 mm x 10 – 25 mm, pusty, u podstawy ze zgrubiałą i korzeniasto zakończoną bulwą w górnej części z kilkoma okółkami resztek pochwy; pierścień trwały, na górnej powierzchni prążkowany, na dolnej białawo-filcowaty.

space

Pileus white, grey-white to brownish-white, darker in the centre; surface covered densely with pyramidal scales concolorous with the cap; slightly viscid when wet; initially hemispherical, later plane; 50 – 100 (150) mm; flesh in the cap thick; cuticule peelable, projecting beyond the lamellae.

space

Stipe whitish with slight greenish tint; 60 – 100 mm x 10 – 25 mm, hollow, stipe base clavate, rooting bulb in apex with several rings of volva remains; the ring strong, surface above striate, below whitish-tomentose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników świeży zielonkawy, suchy kremowy. Zarodniki gładkie, bezbarwne, wydłużone z dziobkiem, 8 – 11 x 5 – 7 µm.

Spore print fresh greenish, dry creamy. Spores smooth, hyaline, elongated, with apiculum, 8 – 11 x 5 – 7 µm.

występowanie

Rzadki. Latem w lasach liściastych, na glebach żyznych, nie kwaśnych, w miejscach ciepłych.

Rare. Summer, solitary or few together in hardwood forests, on reach non acid soils, in warm places.

wartość

Niejadalny.

Inedible.