fot. 040717-7984 (464×616) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040717-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.07.2004, Krowiarki, Żelazno
copyright © by Marek Snowarski