red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Xerula pudens (Pers.) Singer

pieniążkówka dębowa
Xerula longipes (P. Kumm.) Maire
na stronie — znaleziska