takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Xeromphalina picta (Fr.) A.H. Sm.

grzybówka złotobrzega
Mycena picta (Fr.) Harmaja
na stronie — występowanie

GREJ: ID269083 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID269083 (© autora fot.)

GREJ: ID256217 (© autora fot.)

występowanie

W lasach liściastych i mieszanych, na ściółce, martwym drewnie i na pniach żywych drzew, wśród mchów.