grzyby.pl

Vuilleminia coryli Boidin, Lanq. et Gilles

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vuilleminia Vuilleminia Vuilleminia VuilleminiaVuilleminiaVuilleminia alnipowleczka biaława (Vuilleminia macrospora)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]