grzyby.pl

Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vuilleminia Vuilleminia Vuilleminia VuilleminiaVuilleminiapowleczka podkorowa (Vuilleminia comedens)Vuilleminia coryli
Vuilleminia alni
na martwych gałęziach olszy, starsze owocniki od tych z dębu; wilgotny las mieszany; 09.02.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Vuilleminia alni
na martwych gałęziach olszy, starsze owocniki od tych z dębu; wilgotny las mieszany

zarodniki

Vuilleminia alni
spores

uwagi

Gatunek podobny do rosnącego przeważnie na drewnie dębowym powleczka podkorowa (Vuilleminia comedens) Różni się od niego występowaniem na drewnie olszy i kształtem zarodników, które są nieco bardziej zakrzywione niż u Vuilleminia comedens.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040209.1.ww - Vuilleminia alni; Kotlina Sandomierska
040209-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #3