grzyby.pl

Vuilleminia alni Boidin, Lanq. et Gilles

Vuilleminia coryli var. alni (Boidin, Lanq. et Gilles) Krieglst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vuilleminia Vuilleminia Vuilleminia VuilleminiaVuilleminiapowleczka podkorowa (Vuilleminia comedens)Vuilleminia coryli
Vuilleminia alni
na martwych gałęziach olszy, starsze owocniki od tych z dębu; wilgotny las mieszany; 09.02.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Vuilleminia alni
na martwych gałęziach olszy, starsze owocniki od tych z dębu; wilgotny las mieszany

zarodniki

Vuilleminia alni
spores

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Na drewnie olchy.Na drewnie olchy.
Gatunek podobny do rosnącej przeważnie na drewnie dębowym powleczki podkorowej (Vuilleminia comedens). Różni się od niej występowaniem na drewnie olszy i kształtem zarodników, które są nieco bardziej zakrzywione niż u powleczki podkorowej (Vuilleminia comedens).Gatunek podobny do rosnącej przeważnie na drewnie dębowym powleczki podkorowej (Vuilleminia comedens). Różni się od niej występowaniem na drewnie olszy i kształtem zarodników, które są nieco bardziej zakrzywione niż u powleczki podkorowej (Vuilleminia comedens).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040209.1.ww - Vuilleminia alni; Kotlina Sandomierska
040209-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #3