fot. 001017-3 (729×481) — copyright © by Marek Snowarski
grupa owocników wyrosłych w oziminie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Volvariella speciosa (pochwiak okazały)

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.10.2000, Dolny Śląsk, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski