Tx: 371
grzyby.pl

Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser ex Dennis, P.D. Orton et Hora

pochwiak myszaty, pochwiak myszowaty
Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Volvariella murinella (pochwiak myszaty)
Volvariella murinella (pochwiak myszaty)
Volvariella murinella (pochwiak myszaty)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na łąkach, pastwiskach, przydrożach, w lasach liściastych, na ziemi; lipiec-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#4
04 07 03 - 3
/Turew k. Kościana, park dworski/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342], Chachuła & Kujawa (2008)[1377]Chachuła & Kujawa (2008) Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały).[1377], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska & Król (2007)[1844]Lisiewska & Król (2007) Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska).[1844], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Skirgiełło (2000)[2194]Skirgiełło (2000) Volvariella genus in Poland.[2194], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:21 1 znaleziska Volvariella murinella (pochwiak myszaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 301675 AD18 21949 21961 CC15 321748 321749 DE55 190379 374997 DE65 180187 DF85 43153 EC35 332765 FE24 354654 FE47 364777 FG33 304527 GC02 265080 GC11 231100 231102 257045 265078

ID 21 949 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: 1 km S od Lubrzy, pow. Świebodzin, lubuskie, AD18; data zbioru: 4 cze 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju lasu liściastego( Fraxino - Alnetum) nad jeziorem, na ziemi wśród traw, 1 okaz; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 193, herb. autora; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 21 961 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: 0,5 km NW od Lubogóry, pow. Świebodzin, lubuskie, AD18; data zbioru: 27 lip 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty ( olcha, jesion, brzoza, lipa, dąb), wśród ściółki, 2 okazy; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 150, herb. autora; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 43 153 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF85; data zbioru: 2 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, Na ziemi, W małych grupach po 2-4 i pojedynczo.; leg. Piotr Chachuła, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PCH/26.08.06; uwagi: Na obszarze około 1ha znalazłem około 30 owocników.; fot.54923 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów;

54923

ID 180 187 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: 1,5 km NE, Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 28 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna dróżka w lesie sosnowym z dodatkiem brzóz i dębów, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100828/0002; uwagi: przybliżone namiary: 51st 00' 00,9"N , 19st 22' 25,9"E; fot.390800 fot.390801 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

390800
390801

ID 190 379 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Radomsko, ul Prusa, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 18 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy ogródek, prawdopodobnie fragment drewna zagrzebany w ziemi, jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/090719/0001; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:429130] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 429130 ;

ID 231 100 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: okolice leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w lesie mieszanym, na ściółce, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110828/0005; uwagi: fot.642928 [notatka: nie] [fotografie: tak];

642928

ID 231 102 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: okolice Krasnego Lasu, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej), nieco błotniste pobocze drogi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/110815/0003; uwagi: fot.642942; Uwaga B. Gierczyk!: Początkowo błędnie podano lokalizację jako "około 3,5 km na NE od Supraśla", informację skorygowano. [notatka: nie] [fotografie: tak];

642942

ID 257 045 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 1 km na S od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 28 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Fragment lasu o zadrzewieniu liściastym; grab, dąb, z rzadka inne, na poboczu drogi, na bogatej w próchnicę ściółce, jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130728/0018; uwagi: [bf:579095] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 579095 ;

ID 265 078 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 20 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże w lesie mieszanym, na ziemi użyźnionej resztkami drewna, 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100820/0001; uwagi: fot.775103 [notatka: nie] [fotografie: tak];

775103

ID 265 080 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na bogatej w próchnicę ściółce, 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100821/0002; uwagi: fot.775111 [notatka: nie] [fotografie: tak];

775111

ID 301 675 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 25 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0001051; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:854139] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 854139 ;

ID 304 527 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Daliowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 8 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w trawie nad rzeką, pod wierzbą, na ziemi, 1 owocnik; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001711; uwagi: fot.942480; Wątek; [bf:850599] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 850599 ;

ID 321 748 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 21 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne - pod okapem budynku stajni., Ziemia bogata w humus., Pojedynczy owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009785; uwagi: [bf:786443]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 786443 ;

ID 321 749 oznaczenie: Volvariella murinella; • potwierdzenie ID321 748; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 23 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne - pod okapem budynku stajni., Ziemia bogata w humus., 2 okazy.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1050078 fot.1050079 fot.1050080 fot.1050081 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1050078
1050079
1050080
1050081

ID 332 765 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Leszno, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 4 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park na trawniku, ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski, det. G.Domian,M.Gryc; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1147219] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1147219 ;

ID 354 654 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Zgórzyńskie - 51.309767, 22.142359, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 11 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola), Na ziemi w niecce lessowego wąwozu, pojedynczo, kilka owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008775; uwagi: fot.1307077 fot.1307078 fot.1307079 [notatka: [bf:1158728]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1158728 ;

ID 364 777 oznaczenie: Volvariella murinella; lokalizacja: Strzyżewice 51.053430, 22.454210, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE47; data zbioru: 11 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka/nieużytek na wzniesieniu, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010250; uwagi: fot.1400845 fot.1400846 [notatka: [bf:1166457]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1166457 ;

ID 374 997 oznaczenie: Volvariella murinella; • potwierdzenie ID190 379; lokalizacja: Radomsko, ul. Prusa; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 18 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy, ''dziki'' trawnik, na ziemi, możliwa obecność trocin, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1507564 fot.1507565 fot.1507566 fot.1507567 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1507564
1507565
1507566
1507567
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji