grzyby.pl
jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Volvariella bombycina (Schaff: Fr.) Sing.

pochwiak jedwabnikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
11.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
jeden owocnik na żywej brzozie w rozpęknięciu pnia
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)

owocnik

Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
Kapelusz duży, 80 – 150 (200) mm średnicy, biały lub żółtawy; młody jajowato-dzwonkowaty, potem wypukły; powierzchnia sucha, grubo pokryta białymi, jedwabistymi kłaczkami, zwieszają się one z brzegu kapelusza.
Blaszki białe z wiekiem mięsnoróżowe, gęste, wolne, szerokie.
Trzon 80 – 150 x 10 – 20, zwężający się ku górze, nagi, pełny; u podstawy z dużą, sięgającą połowy trzonu pochwą, pochwa początkowo biała, z wiekiem żółknie i brązowieje.
Miąższ biały, miękki, o lekkim zapachu rzodkwi, smak łagodny.|Pileus large, 80 – 150 (200) mm in diameter, white or yellowish; young ovoid-campanulate, later convex; surface dry, thickly covered with white silky fibrils, pendant from the margin of the cap.
Lamellae white with age flesh-pink coloured, close, free, broad.
Stipe 80 – 150 x 10 – 20, tapering towards the apex, glabrous, solid; at the base with a large, reaching half way up the stipe, volva, volva initially white, with age yellowing and browning.
Flesh white, soft, with slightly raphanoid odour and mild taste.

zarodniki

Wysyp zarodników różowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 8 – 10 x 5 – 6 µm.

Spore print pink. Spores ellipsoid, smooth, 8 – 10 x 5 – 6 µm.

występowanie

Niezbyt częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka, od czerwca do października na żywych i martwych pniach i korzeniach głównie drzew liściastych. Często w dziuplach i rozpęknięciach, wysoko nad ziemia.

Rare. Fruitbodies grow solitary or clustered, summer-fall, on living or dead hardwood. Sometimes high over ground.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny, ale rzadki i z uwagi na cienki miąższ i walory smakowe nie wart konsumpcji.

Edible but of no culinary value.

gatunki podobne

Jest to bardzo charakterystyczny i ładny, duży grzyb; trudno go pomylić z innymi gatunkami. Podgatunek var. flaviceps ma żółty kapelusz.

It is easy to identify, big, beautiful looking mushroom. Its variety var. flaviceps has yellow pileal surface.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050811.11.05 - Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050811-11
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #9
znalezisko 19990711.3.99 - Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
990711-3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #3