Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
jeden owocnik na żywej brzozie w rozpęknięciu pnia
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)

owocnik

Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
wysyp zarodników
Kapelusz duży, 80-150(200) mm średnicy, biały lub żółtawy; młody jajowato-dzwonkowaty, potem wypukły; powierzchnia sucha, grubo pokryta białymi, jedwabistymi kłaczkami, zwieszają się one z brzegu kapelusza.
Blaszki białe z wiekiem mięsnoróżowe, gęste, wolne, szerokie.
Trzon 80-150 x 10-20, zwężający się ku górze, nagi, pełny; u podstawy z dużą, sięgającą połowy trzonu pochwą, pochwa początkowo biała, z wiekiem żółknie i brązowieje.
Miąższ biały, miękki, o lekkim zapachu rzodkwi, smak łagodny.|Pileus large, 80-150(200) mm in diameter, white or yellowish; young ovoid-campanulate, later convex; surface dry, thickly covered with white silky fibrils, pendant from the margin of the cap.
Lamellae white with age flesh-pink coloured, close, free, broad.
Stipe 80-150 x 10-20, tapering towards the apex, glabrous, solid; at the base with a large, reaching half way up the stipe, volva, volva initially white, with age yellowing and browning.
Flesh white, soft, with slightly raphanoid odour and mild taste.

zarodniki

Wysyp zarodników różowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 8-10 x 5-6 µm.
Spore print pink. Spores ellipsoid, smooth, 8-10 x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka, od czerwca do października, na żywych i martwych pniach i korzeniach głównie drzew liściastych. Często w dziuplach i rozpęknięciach, wysoko nad ziemia.
Rare. Fruitbodies grow solitary or clustered, summer-fall, on living or dead hardwood. Sometimes high over ground.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny, ale rzadki i z uwagi na cienki miąższ i walory smakowe nie wart konsumpcji.
Edible but of no culinary value.

gatunki podobne

Jest to bardzo charakterystyczny i ładny, duży grzyb; trudno go pomylić z innymi gatunkami. Podgatunek var. flaviceps ma żółty kapelusz.
It is easy to identify, big, beautiful looking mushroom. Its variety var. flaviceps has yellow pileal surface.

wybrane okazy · selected collections

#9
05 08 11 - 11
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#3
99 07 11 - 3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2009)[1270]Adamczyk (2009) Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.[1270], Adamczyk (2011)[1274]Adamczyk (2011) Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards.[1274], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Kozik (2004)[1700]Kozik (2004) Stanowisko pochwiaka jedwabnikowego - Volvariella bombycina (Pers.: Fr.) Sing. w Uroczysku Pleśnianki (Pleśna k/Tarnowa).[1700], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Łaciak i Łaciak (2014)[1850]Łaciak i Łaciak (2014) Pochwiak jedwabnikowy - coraz częstsza rzadkość. Przyroda polska 3: 32-33[1850], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Orłowski (2008)[2025]Orłowski (2008) Nowe stanowisko pochwiaka jedwabnikowego Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer w Piotrkowie Trybunalskim.[2025], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Skirgiełło (2000)[2194]Skirgiełło (2000) Volvariella genus in Poland.[2194], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295], Szczepkowski (2016)[2303]Szczepkowski (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie.[2303], Szczepkowski et al. (2013)[2346]Szczepkowski et al. (2013) Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: Notes on its ecology, distribution and conservation status.[2346], Wilga (2009c)[2462]Wilga (2009c) Brętowo - zagrożona oaza zieleni. Pismo Politechniki Gdańskiej 10: 27-30[2462], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:21 1 znaleziska Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 41720 114320 346564 366223 AB65 346294 AB72 314836 AB74 359478 AB83 123221 324762 AB84 336013 AB94 297138 AB97 333294 AC09 324374 AC30 297091 AD07 89719 BB01 38528 BB80 347318 BC98 181968 BD08 174510 189142 189146 BD46 68192 BD55 39227 BE59 138321 BF25 16117 CA36 188146 CA69 105852 CB24 169318 CC15 303754 CC85 299298 CC94 35839 CE37 192163 CE38 192377 DA80 17830 20685 37140 43398 76373 111700 191264 DB06 360444 361901 DD54 346743 DD76 16379 72204 73473 138667 187057 DE34 309957 DE35 112803 DE45 291697 DE46 315401 358582 DE47 139485 180278 DE55 304643 368842 DE56 140097 187786 DE57 139489 DE65 170513 DE66 143019 DE67 107687 188386 EB69 346213 EC25 336894 EC35 297286 ED27 115411 ED87 79913 FE27 46495 GD94 77432

ID 16 117 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój, BF25; data zbioru: 7 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewa posadzone przy drodze, U podstawy żywego klonu (?), W grupie kilku dużych owocników; leg. Piotr Perz, det. Marek Snowarski; eksykat: tak; uwagi: eksykat zaznaczam, że TAK, bo zbiorę dzisiaj :! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 16 379 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Łódź, cmentarz przy ul. Ogrodowej, DD76; data zbioru: 17 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie na cmentarzu w centrum miasta, szczelina w martwicy pnia klonu, od podstawy do wys. 3m, dwa obumierające-zasychające okazy przy podstawie i na wys.2m, resztki kilku okazów na wys. 3m, zamknięte jaja przy podstawie i na wys. 1,7m; leg. Jacek Kalisiak, det. Jolanta Kozak; eksykat: JAKA 01-03/2005; aktualnie u mnie, mogę przekazać; uwagi: Jedynie zamknięte jajo u podstawy sprawiało wrażenie jeszcze żywego, pozostałe okazy były zaschnięte, a na wys. 3m znajdowały się resztki po grupie okazów - widoczne były resztki po dwóch-trzech trzonach. Osłona okazu na wys.2m wyschła w dziwaczną łuskowatą postać, osłona tego okazu przy podstawie błoniasta, bardziej klasyczna.; fot.13282 fot.13283 fot.13284 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

13282
13283
13284

ID 17 830 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz Ul.Hynka, DA80; data zbioru: 12 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska ,drzewo przydrożne(ulica), dziupla klonu na wysokości 2m, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Jacek Kalisiak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/19.12.11; uwagi: fot.15254 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

15254

ID 20 685 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Gdańsk-Wrzeszcz Mikołaja Reja 20, DA80; data zbioru: 10 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stara, duża brzoza przy ulicy., Dziupla na wysokości 3 m., Dwa owocniki-podstarzałe.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/19.12.11; uwagi: Brzoza jest opanowana także przez porki brzozowe.; fot.18744 fot.18745 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

18744
18745

ID 35 839 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Przy drodze ze wsi Wierzbiczany do Lubochni, ok. 50 m przed Lubochnią, powiat Gnieźnieński, CC94; data zbioru: 29 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze śródpolnej drogi wiejskiej, Na wierzbie, żywej, na jednym z przyciętych konarów, 2 egzemplarze, na tym samym konarze, oddalone od siebie o ok. 30 cm; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego + w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/2.09.10; uwagi: fot.42421 fot.42422 fot.42423 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

42421
42422
42423

ID 37 140 oznaczenie: Volvariella bombycina; • potwierdzenie ID20 685; lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz,ul.Reja, DA80; data zbioru: 29 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzoza., Na żywej brzozie, 3 owocniki w; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/3.07.08; uwagi: Powtórzenie stanowiska z zeszłego roku; fot.45222 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

45222

ID 38 528 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Woj.zachodniopomorskie, pow.kołobrzeski, 6 km SW od Ustronia Morskiego, Las Kołobrzeski oddz.32a Nadl.Gościno, BB01; data zbioru: 18 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, Na pniu buka na wys. 2 m w spróchniałej dziupli, Jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy, det. Sebastian Pintscher; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TT/8.09.06; uwagi: fot.47769 fot.47770 fot.47771 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

47769
47770
47771

ID 39 227 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Las między miejscowościami Wilkowice i Krzycko Wielkie, przy drodze leśnej dochodzącej do niebieskiego szlaku, ok. 100 m od przejazdu kolejowego na trasie Leszno-Wolsztyn, woj. wielkopolskie, BD55; data zbioru: 22 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą brzozy, W spróchniałym, wydrążonym pniaku brzozowym, w próchnicy brzozy, pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; rev. 24 sie 2006; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/2.09.10; uwagi: fot.49176 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

49176

ID 41 720 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Warszawa Ochota ul Bitwy Warszawskiej topola; data zbioru: 8 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: topola trawnik miejski, blisko gruntu, na pniu topoli pojedynczy osobnik; leg. rapatang, det. Grzegorz Wereszczyński; eksykat: nie; uwagi: fot.52981 [notatka: tak] [fotografie: tak];

52981

ID 43 398 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Gdańsk Wrzeszcz,ul.Reja, DA80; data zbioru: 17 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydrożne drzewo, Na żywej brzozie na wys.ok 3m, 3 owocniki w; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.55412 fot.55413; Brak technicznej możliwości pozyskania eksykatu. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55412
55413

ID 46 495 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Lublin, pomiędzy ul. Orkana a al. Kraśnicką, FE27; data zbioru: 3 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na obumarłej wierzbie, miasto Lublin, na suchej wierzbie, 2 owocniki, oddzielnie. Śrenica kapelusza: ok. 12 cm i ok. 6 cm; leg. det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RK/24.10.06; uwagi: fot.60359 fot.60360 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60359
60360

ID 68 192 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Kurza Góra pow. Kościański, BD46; data zbioru: 10 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokła łąka, Pieniek ściętej topoli, 2 obok siebie; leg. Krzysztof Nawrot, det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KN/19.07.07; uwagi: [fotografie: [bf:99677]]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53; związane wątki bio-forum.pl: 99677 ;

ID 72 204 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Łódź ul. Źródłowa koło dworca autobusowego, DD76; data zbioru: 24 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pomiędzy chodnikiem a ruchliwą ulicą, Tylko topole, Pień żywej Populus nigra, W grupie 2 owocniki; leg. det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: nie; uwagi: Rosły na wysokości około 3 metrów.; fot.109004 fot.109005 [notatka: nie] [fotografie: TAK, 20 sztuk 2560x1920 pikseli]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

109004
109005

ID 73 473 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: mały park w Łodzi, po parzystej stronie ulicy Zgierskiej, DD76; data zbioru: 9 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mały park (dawny ogród przy pałacyku) ze starymi drzewami, w dziurze w pniu grabu, blisko ziemi, 2 albo 3 sztuki razem; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/25.09.07; uwagi: Pierwszy owocnik był zaobserwowany pod koniec lipca oraz resztki po co najmniej dwu jeszcze starszych. Niestety, gdy chciała wziąć owocnik do ususzenia, to ktoś go zniszczył. Następnie urosły nowe owocniki i kolejne stadia wzrostu były fotografowane.; Pierwszy owocnik; fot.112137; Jajo 4.08.2007; fot.112138; Dziś owocniki były już wyrwane, ale na szczęście w takim stanie, że można zrobić suszka.; Ogonek dużego owocnika; fot.112139; Mały owocnik; fot.112140 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

112137
112138
112139
112140

ID 76 373 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Wita Stwosza 18c, DA80; data zbioru: 4 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Prywatna posesja, Na żywej brzozie, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/13.10.07; uwagi: fot.118985 fot.118986 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

118985
118986

ID 77 432 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Włodawa, osiedle mieszkaniowe przy ul. 1000-lecia PP, GD94; data zbioru: 8 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: miasto, wśród bloków, na klonie jaworowym, 3 owocniki, na wysokości od 2 do 2,5m.; leg. Marcin Kalinowski, det. Robert Kozak; eksykat: TAK - zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.121252 [notatka: nie] [fotografie: tak];

121252

ID 79 913 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki – ul. Św. Antoniego, ok. 200 metrów NW od skrzyżowania z ul. ks. P. Ściegiennego, ED87; data zbioru: 1 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na klonie jesionolistnym (Acer negundo) - na wys. ok. 2.5 m, drewno po ściętej gałęzi, jeden zejściowy owocnik; leg. Marek Ciszewski & Marcin Fałdziński, det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MF/29.06.08; uwagi: fot.127095; Siedlisko; fot.127096 fot.127097 fot.127098; Volvariella bombycina - pochwiak jedwabnikowy [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

127095
127096
127097
127098

ID 89 719 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 2,5 km N, Jemiołów, pow. Świebodzin, lubuskie, AD07; data zbioru: 3 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: -, martwe drewno, 1 owocnik; leg. det. Ryszard Orzechowski; eksykat: nie; uwagi: fot.145568 [notatka: nie] [fotografie: tak];

145568

ID 105 852 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Gdynia Obłuże ul.Płk.Dąbka, CA69; data zbioru: 2 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pobocze ulicy, Na żywym klonie, cztery owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 31/MWR/26.07.08; uwagi: fot.181496 fot.181497 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

181496
181497

ID 107 687 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Żytno,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 24 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: samotny kasztanowiec, w b.małej ''dziupli'' u podstawy pnia, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/21.08.08; uwagi: fot.185886 fot.185887; na drugi dzień; fot.185888 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

185886
185887
185888

ID 111 700 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Gdańsk Matemblewo, DA80; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Miejskie składowisko drewna-wysypisko organiczne, na drewnie topolowym, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080824/0001; uwagi: fot.195178 fot.195179 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

195178
195179

ID 112 803 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-gł.klony,poza tym dąb,brzoza,jesion,leszczyna, na klonie,w naturalnej dziupli, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/29.10.08; uwagi: fot.197890 fot.197891 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

197890
197891

ID 114 320 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Warszawa, Nowe Miasto, podwórko przy ul.Sapieżyńskiej 1 przy piaskownicy; data zbioru: 8 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: miasto, podwórko obsadzone topolami i rajskimi jabłkami, na pieńku topolowym stojącym na płytach chodnikowych, w grupie 4 sztuk; leg. det. Paulina Lubawska; eksykat: tak; uwagi: pochwiaki na pieńku pojawiały się od czerwca do sierpnia; fot.201360 fot.201361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

201360
201361

ID 115 411 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Warszawa, ED27; data zbioru: 3 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osiedle mieszkaniowe w centrum miasta, na starym drzewie [chyba wiąz] , na wys. ok.1,80 cm nad ziemią, najpierw jeden owocnik , po 10 dniach cztery nowe pąki; leg. det. zgłaszająca; eksykat: tak , wyślę; uwagi: drzewo rośnie u zbiegu ul.Ateńskiej i ul.Brukselskiej , przy samym chodniku ; dzisiaj zobaczyłam zniszczone pąki - jeden przełamany na pół , drugi urwany .; fot.203441 fot.203442 fot.203443 fot.203444 [notatka: nie] [fotografie: tak ; fot. nr 1 - 03.09.08 ; fot. nr 2 - 13.09.08 ; fot. nr 3 i 4 - 23.09.08];

203441
203442
203443
203444

ID 123 221 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB83; data zbioru: 22 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwatera z nasadzeniami mieszanymi (klon, dąb, buk, brzoza, daglezje, cisy, świerki), w głębokim pęknięciu odziomka pnia żywego klonu (Acer campestre), pojedynczy owocnik; leg. det. Paula Probucka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PP/10.11.09; uwagi: fot.222126; fot.222127; Rozwój owocnika przedstawiony w wątku na Bio-forum [bf:203310] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 203310 ;

ID 138 321 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Radwanice, pow . wrocławski , dolnośląskie, BE59; data zbioru: 22 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: za rowem na pniu przy drodze asfaltowej, w szczelinie dużego spróchniałego pnia ( pewnie topoli), pojedyńczy okaz duży; leg. Krzysztof Firgolski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KF/31.07.09; uwagi: Pochwiak jedwabisty? Średnica ok 16 cm, pochwy nie było widać, mocno wrośnięty w szczelinę, był od dołu podjedzony przez ślimaki, zebrany po silnych opadach deszczu; fot.256180 fot.256181 [notatka: wpis w >jaki to grzyb 23-06-2009] [fotografie: tak - wpis w >jaki to grzyb 23-06-2009]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

256180
256181

ID 138 667 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Łodź, park Julianowski, DD76; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod murem cmentarza, na drzewie, u podstawy, w wypruchniałym zagłębieniu, trzy osobniki; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie; uwagi: Zdjecie zrobione w stadium jaja, ale poznałam dobrze wygląd jaj tego gatunku, bo obserwowałam kiedyś dzień po dniu ich wzrost. Gdy poszłam zrobić zdjęcia rozwinietego grzyba, stanowisko było zniszczone, drzewo ściete, a a robotnicy obok naprawiali mur cmentarza.; fot.257223 [notatka: nie] [fotografie: tak];

257223

ID 139 485 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Józefów,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 1 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na klonie, jeden owocnik; w dziupli był również owocnik zeszłoroczny (?); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/19.08.10; uwagi: 51st6'9,48"N 19st39'50,98"E; fot.260019 fot.260020 fot.260021 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

260019
260020
260021

ID 139 489 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 1 km NW,Rzejowice,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 1 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na topoli balsamicznej (?) ,w rozpęknięciu pnia, jeden owocnik:pod nim widać owocnik całkiem zejściowy; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/19.08.10; uwagi: 51st5'54,05"N 19st40'44,25"E; fot.260026 fot.260027 fot.260028 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

260026
260027
260028

ID 140 097 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Radomsko,ul.Spacerowa, DE56; data zbioru: 8 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler ulicznych drzew, na klonie jesionolistnym;w tworzącej się dziupli, dwa owocniki,niestety już zejściowe; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/19.08.10; uwagi: fot.261799 fot.261800 fot.261801 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

261799
261800
261801

ID 143 019 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 1,5 km SE,Wojnowice,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE66; data zbioru: 19 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad w opuszczonym dawno temu gospodarstwie (ten sam z którego podawany był domniemany Phellinus alni-ID108351), na starej jabłoni, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: brak; uwagi: fot.268568 fot.268569 [notatka: nie] [fotografie: tak];

268568
268569

ID 169 318 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 29 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las brzozowy, na cięciu pnia brzozy na skraju lasu, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/5.11.10; uwagi: fot.356122 fot.356123; Stanowisko powstałe przez rozrzucenie owocników przywiezionych z innego miejsca.Owocnik pojawił się po dwóch latach :-! [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

356122
356123

ID 170 513 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Widzów (otoczenie stadniny koni),gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 13 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa zadrzewień liściastych, na pniu kasztanowca,ok.3,5m nad ziemią, cztery owocniki w grupce; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki zbyt wysoko rosnące; uwagi: fot.360770 fot.360771 [notatka: nie] [fotografie: tak];

360770
360771

ID 174 510 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Poznań, Lasek Golęciński, teren przylegający od zach. do stadionu Olimpii, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD08; data zbioru: 16 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek sosnowy w parkowo-leśnej części obrzeża miasta, domieszka liściastych, pień klonu, jeden owocnik w szparze pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/7.12.10; uwagi: Pierwszy raz znalazłam tam na owocnik V. bombycina 12.08.2008 r. Pobrałam owocnik, ale eksykat został zjedzony przez mole, zanim dokonałam zgłoszenia. [bf:189064]; Od 2008 do 2010 roku wiele razy podjeżdżałam do tego klonu i kilka razy znajdowałam resztki grzyba wskazujące, że znów tam coś wyrastało. Owocniki pojawiały się w dwóch miejscach pnia tego klonu.; Wreszcie 16.09.2010 przyjechałam w samą porę, by uchwycić owocnik, który po cechach makro rozpoznaję jako Volvariella bombycina.; Owocnik wyrastał nad zejściowym samotkiem zmiennym, dla ukazania cech grzyba trochę odsunęłam samotka. Nieco pyłu od samotka pozostało na eksykacie.; miejsce wzrostu owocnika z 16.08.2010:; fot.373371; cechy owocnika na żywo:; fot.373372 fot.373373 fot.373374 fot.373375 fot.373376; cechy owocnika "w studio"; fot.373377 fot.373378 fot.373379 fot.373380 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 189064 ;

ID 180 278 oznaczenie: Volvariella bombycina; • potwierdzenie ID139 485; lokalizacja: Józefów,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 2 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na klonie,w pionowej szczelinie pnia, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.391008 fot.391009 fot.391010 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391008
391009
391010

ID 181 968 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Poznań, Rezerwat przyrody Żurawiniec, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie, BC98; data zbioru: 21 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą drzew liściastych (dąb, sosna, brzoza), na leżącej gałęzi drzewa liściastego, 1 owocnik; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AS/10.02.11; uwagi: Pochwiak jedwabnikowy [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

ID 187 057 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Łodź, przy ulicy Łagiewnickiej, DD76; data zbioru: 23 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik przy ulicy, na uschniętym jarzębie mącznym, pojedyńczy; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: tak, pojedzie do Ani; uwagi: fot.416486 fot.416487 [notatka: nie] [fotografie: tak];

416486
416487

ID 187 786 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Radomsko, ul.Brzeźnicka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 5 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, zmurszałe, resztki topolowego pniaka, trzy owocniki w skupieniu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/2.09.11; uwagi: 51 4 13,3 N ; 19 25 49,84; fot.426505 fot.426506 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

426505
426506

ID 188 146 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Białogóra, pow. pucki, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 10 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szpaler starych drzew (klon,dąb) wzdłuż drogi, W dziupli klonu na wysokości 2,5 m, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110710/0002; uwagi: fot.428388 [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

428388

ID 188 386 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 1,5 km NW, Żytno; przy drodze do Kobiel, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 15 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na żywym klonie; przy obciętym, jakiś czas temu, konarze, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/2.09.11; uwagi: fot.429892 fot.429893 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

429892
429893

ID 189 142 oznaczenie: Volvariella bombycina; • potwierdzenie ID174 510; lokalizacja: Poznań, Lasek Golęciński, teren przylegający od zach. do stadionu Olimpii, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD08; data zbioru: 22 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek sosnowy w parkowo-leśnej części obrzeża miasta, domieszka liściastych : klon, robinia akacjowa, szczelina w pniu klonu, w stadium początkowym - kiełkujące w osłonie calkowitej grzybki - kilka, dojrzał jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: próbuję edytować i poprawić "sposób wzrostu", ale bezskutecznie, zatem podaję tu, powinien brzmieć:; sposób wzrostu: w stadium początkowym - kiełkujące w osłonie całkowitej grzybki - kilka, dojrzał jeden owocnik; czwarty sezon obserwacji, które prowadzę w tym miejscu od 2008 r.; widok ogólny stanowiska; fot.433335; 22.07.2011 r.; fot.433336 fot.433337; 27.07.2011 r.; fot.433338; 28.07.2011 r. rano; fot.433339; 28.07.2011 r. po południu; fot.433340 fot.433341; 29.07.2011 r. rano; fot.433342; 29.07.2011 r. po południu; fot.433343 fot.433344; 01.08.2011 r. rano; fot.433345 fot.433346; 02.08.2011 r. rano; fot.433347 fot.433348; 04.08.2011 r. rano; fot.433349 fot.433350; gdy owocnik obumarł obserwowałam szczelinę, czy są w niej pozostałe widoczne 22.07 zaczątki owocników, ale nie dostrzegłam ich [notatka: nie] [fotografie: tak, od 22.07.2011 do 04.08.2011 r.]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

433335
433336
433337
433338
433339
433340
433341
433342
433343
433344
433345
433346
433347
433348
433349
433350

ID 189 146 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Poznań, Aleja Armii Poznań, na wysokości stacji PKP Poznań Garbary, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD08; data zbioru: 28 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rząd drzew między szosą, a chodnikiem, klon i robinia akacjowa, u podnóża klonu, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/30.08.11; uwagi: rano tego dnia zauważyłam dorodny owocnik w pełni rozwoju, po południu zastałam go "skoszonego" w ciągu dnia koszono tam trawę!; zdjęcia z rana; stanowisko; fot.433365 fot.433366; owocnik; fot.433367 fot.433368 fot.433369; zdjęcia po południu; stanowisko; fot.433370; skoszony owocnik; fot.433371 fot.433372 fot.433373; suszenie; fot.433374 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

433365
433366
433367
433368
433369
433370
433371
433372
433373
433374

ID 191 264 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Wita Stwosza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 13 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szpaler starych drzew (klon,dąb) wzdłuż ulicy, na żywym klonie, jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/5.10.11; uwagi: fot.443865 [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

443865

ID 192 163 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Podbolesławiec, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 7 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na mocno zmurszałym pniaku topoli, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Pobocze, po S stronie drogi Podbolesławiec-Opatów - nr 885, przy skrzyżowaniu z drogą polną - od S nr 883, od N- nr 884. Gmina Bolesławiec.; fot.447854 fot.447855 fot.447856 fot.447857 [notatka: nie] [fotografie: tak];

447854
447855
447856
447857

ID 192 377 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 600 m na S-E od zabudowań Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 12 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na poboczu drogi, na mocno zmurszałym pniu topoli, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Czastary. Po W stronie drogi Bolesławiec-Parcice.; fot.448956 fot.448957 fot.448958 fot.448959 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448956
448957
448958
448959

ID 291 697 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 1 km E od wsi Galonki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 54" N i 19st 24' 54,6" E], DE45; data zbioru: 22 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, przy pniaku po przydrożnej topoli, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008099; uwagi: fot.880208 fot.880209; 24.09.; fot.880210 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880208
880209
880210

ID 297 091 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Puszcza Piaskowa, 1,3 km na SE od Bielinka, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC30; data zbioru: 20 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, pień klonu polnego, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.906992 fot.906993 fot.906994 [notatka: tak] [fotografie: tak];

906992
906993
906994

ID 297 138 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, pień buka - w dziupli szczelinowej na wysokości ok. 4 m, w wiązce - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:863511] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 863511 ;

ID 297 286 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: miejscowość Leszno k.Przasnysza,gm Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 28 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szerokie pobocze drogi z murszejącymi pniakami topól, na murszejącym pniaku topoli, grupa owocników w różnym stadium rozwoju; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.908133 fot.908134 fot.908135 [notatka: nie] [fotografie: tak];

908133
908134
908135

ID 299 298 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 0,4 km, NE, Duszno (gmina Trzemeszno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [52°37'18,2"N 17°52'00,2"E], CC85; data zbioru: 24 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże drogi gruntowej w terenie wiejskim, pniak po topoli, grupa kilku owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003836; uwagi: stanowisko, widok ogólny, w tle wieża widokowa w Dusznie kulminacja Wału Wydartowskiego, 4 co do wysoko¶ci miejsce w Wielkopolsce!; fot.917888; pniak z owocnikami; fot.917889 fot.917890; owocniki; fot.917891; stanowisko odznaczyło się wybitną efemerycznością, po roku nie było śladu po pniaku ... [notatka: nie] [fotografie: tak];

917888
917889
917890
917891

ID 303 754 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 10 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiona skarpa śródpolnego rowu., Pień zamierającego klonu zwyczajnego., 3 owocniki.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: fot.938839 [notatka: nie] [fotografie: tak];

938839

ID 304 643 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Radomsko, ul. Piłsudskiego; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 18,5" N i 19st 24' 56,3" E], DE55; data zbioru: 22 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, w dziupli lipy, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.943009 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943009

ID 309 957 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 0,5 km W od osady Kocielizna, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie [51st 12' 45,5" N i 19st 14' 7,5" E], DE34; data zbioru: 28 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu liściastego -brzozy, dęby, osiki, na zmurszałym pniaczku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.968563 fot.968564 fot.968565 [notatka: nie] [fotografie: tak];

968563
968564
968565

ID 314 836 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 1,5 km na S od miejscowości Buk w gminie Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB72; data zbioru: 23 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja przydrożna, na silnie zmurszałej części pnia przydrożnego klonu zwyczajnego, w grupie - 15 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0007717; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1001744] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1001744 ;

ID 315 401 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 27" N i 19st 31' 36" E], DE46; data zbioru: 30 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa osik w lesie mieszanym -dęby, osiki, sosny, brzozy, wewnątrz drzewa, w dziupli martwej osiki, przynajmniej dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę kustoszowi bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1005241 fot.1005242 fot.1005243 fot.1005244 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1005241
1005242
1005243
1005244

ID 324 374 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Dolina Iny, 1,7 km na S od Podłęcza w gm. Suchań, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC09; data zbioru: 9 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na zawieszonej kłodzie Tp, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009335; uwagi: fot.1074920 fot.1074921 fot.1074922; zarodniki: 7,6-8,6 x 5,0-6,2 µm, Q: 1,2-1,6; fot.1074923 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1074920
1074921
1074922
1074923

ID 324 762 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry - Wyspa Sadlińskie Łąki na Jeziorze Dąbskim, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 21 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie i odziomku złamanej topoli białej, w wiązce - 4 owocniki na kłodzie i pojedynczo wewnątrz odziomka; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009332; uwagi: fot.1080773 fot.1080774 fot.1080775 fot.1080776 fot.1080777 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080773
1080774
1080775
1080776
1080777

ID 333 294 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Dolina Krąpieli, 1,2 km na SE od Ulikowa w gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB97; data zbioru: 17 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd subatlantycki, na kłodzie starego buka, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1151870 fot.1151871; Owocnik został zebrany w dniu 21.07.2020 r.:; fot.1151872 fot.1151873 fot.1151874 fot.1151875; zarodniki: 6,6-8,7 µm x 4,7-6,2 µm średnio: 7,9 x 5,5 µm!, Q: 1,3-1,5 średnio 1,4!; fot.1151876 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1151870
1151871
1151872
1151873
1151874
1151875
1151876

ID 336 013 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, ,ul.Pod Lasem, skraj łąki, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 23 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego przy łące, leżąca mocno rozlożona kłoda topoli, kilka owocników w różnych miejscach i stopniu rozwoju; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Pochwiak jedwabnikowy fot.1171508 fot.1171509 fot.1171510 fot.1171511 fot.1171512 fot.1171513 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1171508
1171509
1171510
1171511
1171512
1171513

ID 336 894 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 8 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu, u podstawy topoli osiki, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1178000 fot.1178001 fot.1178002 fot.1178003 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1178000
1178001
1178002
1178003

ID 346 213 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Ruciane-Nida, os. Guzianka, przy drodze, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie [53°39'35.7"N 21°33'57.0"E], EB69; data zbioru: 28 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), murszejący fragment kłody i wnętrze pniaka po ściętym, starym jesionie, w grupie, 10 owocników; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: BGF0007720; uwagi: Owocniki zostały zaobserwowane przeze mnie po raz pierwszy na tym stanowisku. Niektóre owocniki były już w stanie zejściowym.; Wątek: [bf:1234023]; fot.1236451 fot.1236452 fot.1236453 fot.1236454 fot.1236455 fot.1236456; GPS: [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1234023 ;

ID 346 294 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Miękowo,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 23 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, pień po ściętym klonie, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010386; uwagi: Pochwiak jedwabnikowy fot.1237671 fot.1237672 fot.1237673 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1237671
1237672
1237673

ID 346 564 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Masłońskie-Natalin, pow. myszkowski, woj. śląskie; data zbioru: 17 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosnowo-brzozowy, na drewnie brzozy, pojedyńczo; leg. det. Marcin Zawiazalec; uwagi: fot.1241543 fot.1241544;

1241543
1241544

ID 346 743 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: ul. Mielczarskiego, Ozorków, pow. zgierski, woj. łódzkie, DD54; data zbioru: 25 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska na terenie osiedla bloków mieszkalnych, w szczelinach pnia żywej jarzębiny, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: GPS: 51st 57' 20,3" N 19st 16' 44,5" E; fot.1242781 fot.1242782 fot.1242783 fot.1242784 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1242781
1242782
1242783
1242784

ID 347 318 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Ińsko, gm. Ińsko, między jeziorem a szkołą podstawową, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, BB80; data zbioru: 8 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja wzdłuż drogi, pień po zamarłym kasztanowcu, klika owocników zejściowych; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010373; uwagi: Pochwiak jedwabnikowy; fot.1247987 fot.1247988 fot.1247989 fot.1247990 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1247987
1247988
1247989
1247990

ID 358 582 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 18 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, osika, brzoza, sosna, na ziemi bogatej w próchnicę, przy silnie rozłożonych kłodach, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 9' 16" N 19st 34' 15,2" E; fot.1347094 fot.1347095 fot.1347096 fot.1347097 fot.1347098 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1347094
1347095
1347096
1347097
1347098

ID 359 478 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Borzysławiec, przy posesji nr20, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB74; data zbioru: 27 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas zieleni z lipami,kasztanowcami, leżąca pocięta kłoda kasztanowca, jeden nierozwinięty owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; rev. Błażej Gierczyk 2 sty 2024; eksykat: BGF0011586; uwagi: Pochwiak jedwabnikowy fot.1357008 fot.1357009 fot.1357010 fot.1357011 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1357008
1357009
1357010
1357011

ID 360 444 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 200 m. SE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'39.3"N 19°28'41.2"E], DB06; data zbioru: 28 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, poj. brzozy, na leżącej uciętej kłodzie brzozy, w wypróchniałej wnęce i na rzazie, 2 owocniki rozwinięte i jeden w postaci “jaja”; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: wątek: [bf:1365735] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1365735 ;

ID 361 901 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 30 m. od zabudowań przy ul. Bukowej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°11'04.1"N 19°28'24.8"E], DB06; data zbioru: 25 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj drogi przy lesie mieszanym, na pniaku liściastego, 1 owocnik w wypróchniałej wnęce; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1378375 fot.1378376 fot.1378377 fot.1378378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1378375
1378376
1378377
1378378

ID 366 223 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: między Bełwinem a Średnią, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 12 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na pniu buka, 1 okaz; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010340; uwagi: [bf:1370118]; związane wątki bio-forum.pl: 1370118 ;

ID 368 842 oznaczenie: Volvariella bombycina; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0784 19,3365], DE55; data zbioru: 21 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler drzew przy DK42, na żywym klonie, grupa 7 owocników, w ranie drzewa, 3-4 m nad ziemią; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, owocniki zbyt wysoko rosnące; uwagi: fot.1443340 fot.1443341 fot.1443342 fot.1443343 fot.1443344 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1443340
1443341
1443342
1443343
1443344
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji