Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
jeden owocnik na żywej brzozie w rozpęknięciu pnia
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)

owocnik

Volvariella bombycina (pochwiak jedwabnikowy)
wysyp zarodników
Kapelusz duży, 80-150(200) mm średnicy, biały lub żółtawy; młody jajowato-dzwonkowaty, potem wypukły; powierzchnia sucha, grubo pokryta białymi, jedwabistymi kłaczkami, zwieszają się one z brzegu kapelusza.
Blaszki białe z wiekiem mięsnoróżowe, gęste, wolne, szerokie.
Trzon 80-150 x 10-20, zwężający się ku górze, nagi, pełny; u podstawy z dużą, sięgającą połowy trzonu pochwą, pochwa początkowo biała, z wiekiem żółknie i brązowieje.
Miąższ biały, miękki, o lekkim zapachu rzodkwi, smak łagodny.|Pileus large, 80-150(200) mm in diameter, white or yellowish; young ovoid-campanulate, later convex; surface dry, thickly covered with white silky fibrils, pendant from the margin of the cap.
Lamellae white with age flesh-pink coloured, close, free, broad.
Stipe 80-150 x 10-20, tapering towards the apex, glabrous, solid; at the base with a large, reaching half way up the stipe, volva, volva initially white, with age yellowing and browning.
Flesh white, soft, with slightly raphanoid odour and mild taste.

zarodniki

Wysyp zarodników różowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 8-10 x 5-6 µm.
Spore print pink. Spores ellipsoid, smooth, 8-10 x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka, od czerwca do października, na żywych i martwych pniach i korzeniach głównie drzew liściastych. Często w dziuplach i rozpęknięciach, wysoko nad ziemia.
Rare. Fruitbodies grow solitary or clustered, summer-fall, on living or dead hardwood. Sometimes high over ground.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny, ale rzadki i z uwagi na cienki miąższ i walory smakowe nie wart konsumpcji.
Edible but of no culinary value.

gatunki podobne

Jest to bardzo charakterystyczny i ładny, duży grzyb; trudno go pomylić z innymi gatunkami. Podgatunek var. flaviceps ma żółty kapelusz.
It is easy to identify, big, beautiful looking mushroom. Its variety var. flaviceps has yellow pileal surface.

wybrane okazy · selected collections

#9
05 08 11 - 11
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#3
99 07 11 - 3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Volvariella bombycina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

346564 114320 366223 41720 AB-65 346294 AB-72 314836 AB-74 359478 AB-83 123221 324762 AB-84 336013 AB-94 297138 AB-97 333294 AC-09 324374 AC-30 297091 AD-07 89719 BB-01 38528 BB-80 347318 BC-98 181968 BD-08 189146 189142 174510 BD-46 68192 BD-55 39227 BE-59 138321 BF-25 16117 CA-36 188146 CA-69 105852 CB-24 169318 CC-15 303754 CC-85 299298 CC-94 35839 CE-37 192163 CE-38 192377 DA-80 17830 111700 76373 191264 20685 43398 37140 DB-06 360444 361901 DD-54 346743 DD-76 138667 72204 187057 73473 16379 DE-34 309957 DE-35 112803 DE-45 291697 DE-46 315401 358582 DE-47 139485 180278 DE-55 304643 DE-56 140097 187786 DE-57 139489 DE-65 170513 DE-66 143019 DE-67 107687 188386 EB-69 346213 EC-25 336894 EC-35 297286 ED-27 115411 ED-87 79913 FE-27 46495 GD-94 77432

 ID16117  Volvariella bombycina; Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój, BF-25; 2005.07.07; Drzewa posadzone przy drodze; U podstawy żywego klonu (?) W grupie kilku dużych owocników; leg. Piotr Perz; det. Marek Snowarski; eksykat: tak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: eksykat zaznaczam, że TAK, bo zbiorę dzisiaj :)

 ID16379  Volvariella bombycina; Łódź, cmentarz przy ul. Ogrodowej, DD-76; 2005.07.17; zadrzewienie na cmentarzu w centrum miasta; szczelina w martwicy pnia klonu, od podstawy do wys. 3m dwa obumierające-zasychające okazy przy podstawie i na wys.2m, resztki kilku okazów na wys. 3m, zamknięte jaja przy podstawie i na wys. 1,7m; leg. Jacek Kalisiak; det. Jolanta Kozak; eksykat: JAKA 01-03/2005; aktualnie u mnie, mogę przekazać, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Jedynie zamknięte jajo u podstawy sprawiało wrażenie jeszcze żywego, pozostałe okazy były zaschnięte, a na wys. 3m znajdowały się resztki po grupie okazów - widoczne były resztki po dwóch-trzech trzonach. Osłona okazu na wys.2m wyschła w dziwaczną łuskowatą postać, osłona tego okazu przy podstawie błoniasta, bardziej klasyczna.
fot. 13282 fot. 13283 fot. 13284

 ID17830  Volvariella bombycina; Gdańsk Wrzeszcz Ul.Hynka, DA-80; 2005.08.12; zieleń miejska ,drzewo przydrożne(ulica); dziupla klonu na wysokości 2m jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Jacek Kalisiak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 15254

 ID20685  Volvariella bombycina; Gdańsk-Wrzeszcz Mikołaja Reja 20, DA-80; 2005.09.10; Stara, duża brzoza przy ulicy.; Dziupla na wysokości 3 m. Dwa owocniki-podstarzałe.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Brzoza jest opanowana także przez porki brzozowe.
fot. 18744 fot. 18745

 ID35839  Volvariella bombycina; Przy drodze ze wsi Wierzbiczany do Lubochni, ok. 50 m przed Lubochnią, powiat Gnieźnieński, CC-94; 2006.06.29; Pobocze śródpolnej drogi wiejskiej; Na wierzbie, żywej, na jednym z przyciętych konarów 2 egzemplarze, na tym samym konarze, oddalone od siebie o ok. 30 cm; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego + w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 42421 fot. 42422 fot. 42423

 ID37140  (potwierdzenie 20685) Volvariella bombycina; Gdańsk Wrzeszcz,ul.Reja, DA-80; 2006.07.29; Brzoza.; Na żywej brzozie 3 owocniki w; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Powtórzenie stanowiska z zeszłego roku
fot. 45222

 ID38528  Volvariella bombycina; Woj.zachodniopomorskie, pow.kołobrzeski, 6 km SW od Ustronia Morskiego, Las Kołobrzeski oddz.32a Nadl.Gościno, BB-01; 2006.08.18; Buczyna; Na pniu buka na wys. 2 m w spróchniałej dziupli Jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Sebastian Pintscher; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TT/8.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 47769 fot. 47770 fot. 47771

 ID39227  Volvariella bombycina; Las między miejscowościami Wilkowice i Krzycko Wielkie, przy drodze leśnej dochodzącej do niebieskiego szlaku, ok. 100 m od przejazdu kolejowego na trasie Leszno-Wolsztyn, woj. wielkopolskie, BD-55; 2006.08.22; Las mieszany z przewagą brzozy; W spróchniałym, wydrążonym pniaku brzozowym, w próchnicy brzozy pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 49176

 ID41720  Volvariella bombycina; Warszawa Ochota ul Bitwy Warszawskiej topola; 08.09.2006; topola trawnik miejski; blisko gruntu na pniu topoli pojedynczy osobnik; leg. rapatang; det. Grzegorz Wereszczyński; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 52981

 ID43398  Volvariella bombycina; Gdańsk Wrzeszcz,ul.Reja, DA-80; 2006.09.17; Przydrożne drzewo; Na żywej brzozie na wys.ok 3m 3 owocniki w; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55412 fot. 55413
Brak technicznej możliwości pozyskania eksykatu.

 ID46495  Volvariella bombycina; Lublin, pomiędzy ul. Orkana a al. Kraśnicką, FE-27; 2006.10.03; na obumarłej wierzbie, miasto Lublin; na suchej wierzbie 2 owocniki, oddzielnie. Śrenica kapelusza: ok. 12 cm i ok. 6 cm; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RK/24.10.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60359 fot. 60360

 ID68192  Volvariella bombycina; Kurza Góra pow. Kościański, BD-46; 2007.06.10; Podmokła łąka; Pieniek ściętej topoli 2 obok siebie; leg. Krzysztof Nawrot; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KN/19.07.07, https://www.bio-forum.pl/messages/33/99677.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID72204  Volvariella bombycina; Łódź ul. Źródłowa koło dworca autobusowego, DD-76; 2007.07.24; Pomiędzy chodnikiem a ruchliwą ulicą, Tylko topole; Pień żywej Populus nigra W grupie 2 owocniki; leg. Grzegorz Gajkowski; det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: nie, TAK, 20 sztuk 2560x1920 pikseli, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Rosły na wysokości około 3 metrów.
fot. 109004 fot. 109005

 ID73473  Volvariella bombycina; mały park w Łodzi, po parzystej stronie ulicy Zgierskiej, DD-76; 2007.08.09; mały park (dawny ogród przy pałacyku) ze starymi drzewami; w dziurze w pniu grabu, blisko ziemi 2 albo 3 sztuki razem; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Pierwszy owocnik był zaobserwowany pod koniec lipca oraz resztki po co najmniej dwu jeszcze starszych. Niestety, gdy chciała wziąć owocnik do ususzenia, to ktoś go zniszczył. Następnie urosły nowe owocniki i kolejne stadia wzrostu były fotografowane.
Pierwszy owocnik

fot. 112137

Jajo 4.08.2007

fot. 112138

Dziś owocniki były już wyrwane, ale na szczęście w takim stanie, że można zrobić suszka.

Ogonek dużego owocnika

fot. 112139

Mały owocnik

fot. 112140

 ID76373  Volvariella bombycina; Gdańsk Oliwa ul.Wita Stwosza 18c, DA-80; 2007.09.04; Prywatna posesja; Na żywej brzozie 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/13.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 118985 fot. 118986

ID77432 Volvariella bombycina; Włodawa, osiedle mieszkaniowe przy ul. 1000-lecia PP, GD-94; 2007.09.08; miasto, wśród bloków; na klonie jaworowym 3 owocniki, na wysokości od 2 do 2,5m.; leg. Marcin Kalinowski; det. Robert Kozak; eksykat: TAK - zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 121252

 ID79913  Volvariella bombycina; Tomaszów Mazowiecki – ul. Św. Antoniego, ok. 200 metrów NW od skrzyżowania z ul. ks. P. Ściegiennego, ED-87; 2007.10.01; Na klonie jesionolistnym (Acer negundo) - na wys. ok. 2.5 m; drewno po ściętej gałęzi jeden zejściowy owocnik; leg. Marek Ciszewski & Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MF/29.06.08, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 127095
Siedlisko

fot. 127096 fot. 127097 fot. 127098
Volvariella bombycina - pochwiak jedwabnikowy

 ID89719  Volvariella bombycina; 2,5 km N, Jemiołów, pow. Świebodzin, lubuskie, AD-07; 2007.07.03; -; martwe drewno 1 owocnik; leg. Ryszard Orzechowski; det. Ryszard Orzechowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 145568

 ID105852  Volvariella bombycina; Gdynia Obłuże ul.Płk.Dąbka, CA-69; 2008.07.02; Pobocze ulicy; Na żywym klonie cztery owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 31/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181496 fot. 181497

 ID107687  Volvariella bombycina; Żytno,pow.radomszczański, DE-67; 2008.07.24; samotny kasztanowiec; w b.małej ''dziupli'' u podstawy pnia pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 185886 fot. 185887

na drugi dzień
fot. 185888

 ID111700  Volvariella bombycina; Gdańsk Matemblewo, DA-80; 2008.08.24; Miejskie składowisko drewna-wysypisko organiczne; na drewnie topolowym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080824/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 195178 fot. 195179

 ID112803  Volvariella bombycina; 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-35; 2008.09.06; las liściasty-gł.klony,poza tym dąb,brzoza,jesion,leszczyna; na klonie,w naturalnej dziupli pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 197890 fot. 197891

ID114320 Volvariella bombycina; Warszawa, Nowe Miasto, podwórko przy ul.Sapieżyńskiej 1 przy piaskownicy; 2008.06.08; miasto, podwórko obsadzone topolami i rajskimi jabłkami; na pieńku topolowym stojącym na płytach chodnikowych w grupie 4 sztuk; leg. Paulina Lubawska; det. Paulina Lubawska; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: pochwiaki na pieńku pojawiały się od czerwca do sierpnia
fot. 201360 fot. 201361

ID115411 Volvariella bombycina; Warszawa, ED-27; 2008.09.03; osiedle mieszkaniowe w centrum miasta; na starym drzewie [chyba wiąz] , na wys. ok.1,80 cm nad ziemią najpierw jeden owocnik , po 10 dniach cztery nowe pąki; leg. zgłaszająca; det. zgłaszająca; eksykat: tak , wyślę, tak ; fot. nr 1 - 03.09.08 ; fot. nr 2 - 13.09.08 ; fot. nr 3 i 4 - 23.09.08, notatka: nie
uwagi: drzewo rośnie u zbiegu ul.Ateńskiej i ul.Brukselskiej , przy samym chodniku ; dzisiaj zobaczyłam zniszczone pąki - jeden przełamany na pół , drugi urwany .

fot. 203441 fot. 203442 fot. 203443 fot. 203444

 ID123221  Volvariella bombycina; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 2008.09.22; kwatera z nasadzeniami mieszanymi (klon, dąb, buk, brzoza, daglezje, cisy, świerki); w głębokim pęknięciu odziomka pnia żywego klonu (Acer campestre) pojedynczy owocnik; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PP/10.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 222126.jpg


fot. 222127.jpg


Rozwój owocnika przedstawiony w wątku na Bio-forum 8 cm jajo w brązowym łuskowatym koszyczku (Volvariella bombycina)

 ID138321  Volvariella bombycina; Radwanice, pow . wrocławski , dolnośląskie, BE-59; 2009.06.22; za rowem na pniu przy drodze asfaltowej; w szczelinie dużego spróchniałego pnia ( pewnie topoli) pojedyńczy okaz duży; leg. Krzysztof Firgolski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KF/31.07.09, tak - wpis w >jaki to grzyb 23-06-2009, notatka: wpis w >jaki to grzyb 23-06-2009; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Pochwiak jedwabisty? Średnica ok 16 cm, pochwy nie było widać, mocno wrośnięty w szczelinę, był od dołu podjedzony przez ślimaki, zebrany po silnych opadach deszczu

fot. 256180 fot. 256181

 ID138667  Volvariella bombycina; Łodź, park Julianowski, DD-76; 2008.08.17; pod murem cmentarza; na drzewie, u podstawy, w wypruchniałym zagłębieniu trzy osobniki; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjecie zrobione w stadium jaja, ale poznałam dobrze wygląd jaj tego gatunku, bo obserwowałam kiedyś dzień po dniu ich wzrost. Gdy poszłam zrobić zdjęcia rozwinietego grzyba, stanowisko było zniszczone, drzewo ściete, a a robotnicy obok naprawiali mur cmentarza.

fot. 257223

 ID139485  Volvariella bombycina; Józefów,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2009.08.01; szpaler przydrożnych drzew; na klonie jeden owocnik; w dziupli był również owocnik zeszłoroczny (?); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st6'9,48"N 19st39'50,98"E

fot. 260019 fot. 260020 fot. 260021

 ID139489  Volvariella bombycina; 1 km NW,Rzejowice,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-57; 2009.08.01; szpaler przydrożnych drzew; na topoli balsamicznej (?) ,w rozpęknięciu pnia jeden owocnik:pod nim widać owocnik całkiem zejściowy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st5'54,05"N 19st40'44,25"E

fot. 260026 fot. 260027 fot. 260028

 ID140097  Volvariella bombycina; Radomsko,ul.Spacerowa, DE-56; 2009.08.08; szpaler ulicznych drzew; na klonie jesionolistnym;w tworzącej się dziupli dwa owocniki,niestety już zejściowe; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 261799 fot. 261800 fot. 261801

 ID143019  Volvariella bombycina; 1,5 km SE,Wojnowice,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 2009.07.19; zdziczały sad w opuszczonym dawno temu gospodarstwie (ten sam z którego podawany był domniemany Phellinus alni-ID108351); na starej jabłoni pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: brak, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 268568 fot. 268569

 ID169318  Volvariella bombycina; Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.07.29; Las brzozowy; na cięciu pnia brzozy na skraju lasu jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/5.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 356122 fot. 356123
Stanowisko powstałe przez rozrzucenie owocników przywiezionych z innego miejsca.Owocnik pojawił się po dwóch latach :-)

 ID170513  Volvariella bombycina; Widzów (otoczenie stadniny koni),gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.08.13; kępa zadrzewień liściastych; na pniu kasztanowca,ok.3,5m nad ziemią cztery owocniki w grupce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki zbyt wysoko rosnące, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 360770 fot. 360771

 ID174510  Volvariella bombycina; Poznań, Lasek Golęciński, teren przylegający od zach. do stadionu Olimpii, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD-08; 2010.09.16; lasek sosnowy w parkowo-leśnej części obrzeża miasta, domieszka liściastych; pień klonu jeden owocnik w szparze pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/7.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Pierwszy raz znalazłam tam na owocnik V. bombycina 12.08.2008 r. Pobrałam owocnik, ale eksykat został zjedzony przez mole, zanim dokonałam zgłoszenia. https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/189064.html
Od 2008 do 2010 roku wiele razy podjeżdżałam do tego klonu i kilka razy znajdowałam resztki grzyba wskazujące, że znów tam coś wyrastało. Owocniki pojawiały się w dwóch miejscach pnia tego klonu.
Wreszcie 16.09.2010 przyjechałam w samą porę, by uchwycić owocnik, który po cechach makro rozpoznaję jako Volvariella bombycina.
Owocnik wyrastał nad zejściowym samotkiem zmiennym, dla ukazania cech grzyba trochę odsunęłam samotka. Nieco pyłu od samotka pozostało na eksykacie.

miejsce wzrostu owocnika z 16.08.2010:
fot. 373371
cechy owocnika na żywo:
fot. 373372 fot. 373373 fot. 373374 fot. 373375 fot. 373376
cechy owocnika "w studio"
fot. 373377 fot. 373378 fot. 373379 fot. 373380

 ID180278  (potwierdzenie 139485) Volvariella bombycina; Józefów,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.09.02; szpaler przydrożnych drzew; na klonie,w pionowej szczelinie pnia trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 391008 fot. 391009 fot. 391010

 ID181968  Volvariella bombycina; Poznań, Rezerwat przyrody Żurawiniec, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie, BC-98; 2010.09.21; Las mieszany z przewagą drzew liściastych (dąb, sosna, brzoza); na leżącej gałęzi drzewa liściastego 1 owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AS/10.02.11, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Pochwiak jedwabnikowy

ID187057 Volvariella bombycina; Łodź, przy ulicy Łagiewnickiej, DD-76; 2011.06.23; trawnik przy ulicy; na uschniętym jarzębie mącznym pojedyńczy; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: tak, pojedzie do Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 416486 fot. 416487

 ID187786  Volvariella bombycina; Radomsko, ul.Brzeźnicka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.07.05; zieleń miejska; zmurszałe, resztki topolowego pniaka trzy owocniki w skupieniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/2.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 4 13,3 N ; 19 25 49,84

fot. 426505 fot. 426506

 ID188146  Volvariella bombycina; Białogóra, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-36; 2011.07.10; Szpaler starych drzew (klon,dąb) wzdłuż drogi; W dziupli klonu na wysokości 2,5 m jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110710/0002, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 428388

 ID188386  Volvariella bombycina; 1,5 km NW, Żytno; przy drodze do Kobiel, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2011.07.15; szpaler przydrożnych drzew; na żywym klonie; przy obciętym, jakiś czas temu, konarze pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/2.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 429892 fot. 429893

 ID189142  (potwierdzenie 174510) Volvariella bombycina; Poznań, Lasek Golęciński, teren przylegający od zach. do stadionu Olimpii, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2011.07.22; lasek sosnowy w parkowo-leśnej części obrzeża miasta, domieszka liściastych : klon, robinia akacjowa; szczelina w pniu klonu w stadium początkowym - kiełkujące w osłonie calkowitej grzybki - kilka, dojrzał jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, od 22.07.2011 do 04.08.2011 r., notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: próbuję edytować i poprawić "sposób wzrostu", ale bezskutecznie, zatem podaję tu, powinien brzmieć:
sposób wzrostu: w stadium początkowym - kiełkujące w osłonie całkowitej grzybki - kilka, dojrzał jeden owocnik

czwarty sezon obserwacji, które prowadzę w tym miejscu od 2008 r.

widok ogólny stanowiska
fot. 433335
22.07.2011 r.
fot. 433336 fot. 433337
27.07.2011 r.
fot. 433338
28.07.2011 r. rano
fot. 433339
28.07.2011 r. po południu
fot. 433340 fot. 433341
29.07.2011 r. rano
fot. 433342
29.07.2011 r. po południu
fot. 433343 fot. 433344
01.08.2011 r. rano
fot. 433345 fot. 433346
02.08.2011 r. rano
fot. 433347 fot. 433348
04.08.2011 r. rano
fot. 433349 fot. 433350

gdy owocnik obumarł obserwowałam szczelinę, czy są w niej pozostałe widoczne 22.07 zaczątki owocników, ale nie dostrzegłam ich ID189146  Volvariella bombycina; Poznań, Aleja Armii Poznań, na wysokości stacji PKP Poznań Garbary, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2011.07.28; rząd drzew między szosą, a chodnikiem, klon i robinia akacjowa; u podnóża klonu jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/30.08.11, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: rano tego dnia zauważyłam dorodny owocnik w pełni rozwoju, po południu zastałam go "skoszonego" (w ciągu dnia koszono tam trawę)

zdjęcia z rana
stanowisko
fot. 433365 fot. 433366
owocnik
fot. 433367 fot. 433368 fot. 433369

zdjęcia po południu
stanowisko
fot. 433370
skoszony owocnik
fot. 433371 fot. 433372 fot. 433373
suszenie
fot. 433374

 ID191264  Volvariella bombycina; Gdańsk Oliwa ul.Wita Stwosza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.09.13; Szpaler starych drzew (klon,dąb) wzdłuż ulicy; na żywym klonie jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 443865

ID192163 Volvariella bombycina; Podbolesławiec, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.07; pobocze drogi; na mocno zmurszałym pniaku topoli pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Pobocze, po S stronie drogi Podbolesławiec-Opatów - nr 885, przy skrzyżowaniu z drogą polną - od S nr 883, od N- nr 884. Gmina Bolesławiec.
fot. 447854 fot. 447855 fot. 447856 fot. 447857

ID192377 Volvariella bombycina; 600 m na S-E od zabudowań Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2011.10.12; na poboczu drogi; na mocno zmurszałym pniu topoli pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Czastary. Po W stronie drogi Bolesławiec-Parcice.
fot. 448956 fot. 448957 fot. 448958 fot. 448959

 ID291697  Volvariella bombycina; 1 km E od wsi Galonki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.09.22; przydroże; przy pniaku po przydrożnej topoli jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008099, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 54" N i 19st 24' 54,6" E

fot. 880208 fot. 880209

24.09.
fot. 880210

ID297091 Volvariella bombycina; Puszcza Piaskowa, 1,3 km na SE od Bielinka, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-30; 2011.08.20; grąd; pień klonu polnego pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 906992 fot. 906993 fot. 906994

 ID297138  Volvariella bombycina; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.30; żyzna buczyna; pień buka - w dziupli szczelinowej na wysokości ok. 4 m w wiązce - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/863511.html

ID297286 Volvariella bombycina; miejscowość Leszno k.Przasnysza,gm Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2010.08.28; Szerokie pobocze drogi z murszejącymi pniakami topól; na murszejącym pniaku topoli grupa owocników w różnym stadium rozwoju; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908133 fot. 908134 fot. 908135

 ID299298  Volvariella bombycina; 0,4 km, NE, Duszno (gmina Trzemeszno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-85; 2015.09.24; przydroże drogi gruntowej w terenie wiejskim; pniak po topoli grupa kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003836, tak, notatka: nie
uwagi: 52°37'18,2"N 17°52'00,2"E
stanowisko, widok ogólny, w tle wieża widokowa w Dusznie (kulminacja Wału Wydartowskiego, 4 co do wysoko¶ci miejsce w Wielkopolsce)
fot. 917888
pniak z owocnikami
fot. 917889 fot. 917890
owocniki
fot. 917891

stanowisko odznaczyło się wybitną efemerycznością, po roku nie było śladu po pniaku ...

ID303754 Volvariella bombycina; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.08.10; Zadrzewiona skarpa śródpolnego rowu.; Pień zamierającego klonu zwyczajnego. 3 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 938839

ID304643 Volvariella bombycina; Radomsko, ul. Piłsudskiego; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.07.22; szpaler przydrożnych drzew; w dziupli lipy jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 18,5" N i 19st 24' 56,3" E

fot. 943009

ID309957 Volvariella bombycina; 0,5 km W od osady Kocielizna, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-34; 2017.09.28; pas lasu liściastego -brzozy, dęby, osiki; na zmurszałym pniaczku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 45,5" N i 19st 14' 7,5" E

fot. 968563 fot. 968564 fot. 968565

 ID314836  Volvariella bombycina; 1,5 km na S od miejscowości Buk w gminie Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-72; 2018.06.23; aleja przydrożna; na silnie zmurszałej części pnia przydrożnego klonu zwyczajnego w grupie - 15 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0007717, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/1001744.html

ID315401 Volvariella bombycina; 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.06.30; grupa osik w lesie mieszanym -dęby, osiki, sosny, brzozy; wewnątrz drzewa, w dziupli martwej osiki przynajmniej dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę kustoszowi bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 27" N i 19st 31' 36" E

fot. 1005241 fot. 1005242 fot. 1005243 fot. 1005244

 ID324374  Volvariella bombycina; Dolina Iny, 1,7 km na S od Podłęcza w gm. Suchań, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-09; 2019.07.09; łęg olszowy; na zawieszonej kłodzie Tp w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009335, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1074920 fot. 1074921 fot. 1074922
zarodniki: 7,6-8,6 x 5,0-6,2 µm, Q: 1,2-1,6
fot. 1074923

 ID324762  Volvariella bombycina; Dolina Dolnej Odry - Wyspa Sadlińskie Łąki na Jeziorze Dąbskim, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2019.07.21; grąd; na kłodzie i odziomku złamanej topoli białej w wiązce - 4 owocniki na kłodzie i pojedynczo wewnątrz odziomka; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009332, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1080773 fot. 1080774 fot. 1080775 fot. 1080776 fot. 1080777

ID333294 Volvariella bombycina; Dolina Krąpieli, 1,2 km na SE od Ulikowa w gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2020.07.17; grąd subatlantycki; na kłodzie starego buka pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1151870 fot. 1151871
Owocnik został zebrany w dniu 21.07.2020 r.:
fot. 1151872 fot. 1151873 fot. 1151874 fot. 1151875
zarodniki: 6,6-8,7 µm x 4,7-6,2 µm (średnio: 7,9 x 5,5 µm), Q: 1,3-1,5 (średnio 1,4)
fot. 1151876

ID336013 Volvariella bombycina; Szczecin Wielgowo, ,ul.Pod Lasem, skraj łąki, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2020.09.23; skraj lasu sosnowego przy łące; leżąca mocno rozlożona kłoda topoli kilka owocników w różnych miejscach i stopniu rozwoju; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Pochwiak jedwabnikowyfot. 1171508fot. 1171509fot. 1171510fot. 1171511fot. 1171512fot. 1171513

ID336894 Volvariella bombycina; ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2020.10.08; bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu; u podstawy topoli osiki Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1178000 fot. 1178001 fot. 1178002 fot. 1178003

 ID346213  Volvariella bombycina; Ruciane-Nida, os. Guzianka, przy drodze, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-69; 2021.06.28; jesion wyniosły (Fraxinus excelsior); murszejący fragment kłody i wnętrze pniaka po ściętym, starym jesionie w grupie, 10 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: BGF0007720, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki zostały zaobserwowane przeze mnie po raz pierwszy na tym stanowisku. Niektóre owocniki były już w stanie zejściowym.
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1234023.html
fot. 1236451 fot. 1236452 fot. 1236453 fot. 1236454 fot. 1236455 fot. 1236456
GPS: 53°39'35.7"N 21°33'57.0"E

 ID346294  Volvariella bombycina; Miękowo,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2021.06.23; pobocze drogi; pień po ściętym klonie jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010386, tak, notatka: tak
uwagi: Pochwiak jedwabnikowy fot. 1237671fot. 1237672fot. 1237673

ID346564 Volvariella bombycina; Masłońskie-Natalin, pow. myszkowski, woj. śląskie; 17.07.2021; las mieszany sosnowo-brzozowy; na drewnie brzozy pojedyńczo; leg. Marcin Zawiazalec; det. Marcin Zawiazalec;
uwagi: fot. 1241543fot. 1241544

ID346743 Volvariella bombycina; ul. Mielczarskiego, Ozorków, pow. zgierski, woj. łódzkie, DD-54; 2021.06.25; zieleń miejska na terenie osiedla bloków mieszkalnych; w szczelinach pnia żywej jarzębiny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 57' 20,3" N 19st 16' 44,5" E

fot. 1242781 fot. 1242782 fot. 1242783 fot. 1242784

 ID347318  Volvariella bombycina; Ińsko, gm. Ińsko, między jeziorem a szkołą podstawową, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, BB-80; 2021.08.08; aleja wzdłuż drogi; pień po zamarłym kasztanowcu klika owocników zejściowych; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010373, tak, notatka: tak
uwagi: Pochwiak jedwabnikowy
fot. 1247987fot. 1247988fot. 1247989fot. 1247990

ID358582 Volvariella bombycina; 1,5 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.06.18; las mieszany -dąb, osika, brzoza, sosna; na ziemi bogatej w próchnicę, przy silnie rozłożonych kłodach dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 16" N 19st 34' 15,2" E

fot. 1347094 fot. 1347095 fot. 1347096 fot. 1347097 fot. 1347098

ID359478 Volvariella bombycina; Borzysławiec, przy posesji nr20, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB-74; 2022.07.27; pas zieleni z lipami,kasztanowcami; leżąca pocięta kłoda kasztanowca jeden nierozwinięty owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Pochwiak jedwabnikowyfot. 1357008fot. 1357009fot. 1357010fot. 1357011

ID360444 Volvariella bombycina; Elbląg, las Bażantarnia, 200 m. SE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.08.28; Buczyna, poj. brzozy; na leżącej uciętej kłodzie brzozy, w wypróchniałej wnęce i na rzazie 2 owocniki rozwinięte i jeden w postaci “jaja”; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'39.3"N 19°28'41.2"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1365735.html

ID361901 Volvariella bombycina; Elbląg, las Bażantarnia, 30 m. od zabudowań przy ul. Bukowej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.09.25; skraj drogi przy lesie mieszanym; na pniaku liściastego 1 owocnik w wypróchniałej wnęce; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°11'04.1"N 19°28'24.8"E

fot. 1378375 fot. 1378376 fot. 1378377 fot. 1378378

ID366223 Volvariella bombycina; między Bełwinem a Średnią, pow. przemyski, woj. podkarpackie; 12.09.2022; las bukowy; na pniu buka 1 okaz; leg. piotr pytel; det. Błażej Gierczyk;
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1370118.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji