grzyby.pl

Vararia gallica (Bourdot et Galzin) Boidin

Asterostromella epiphylla var. gallica Bourdot et Galzin · Asterostromella gallica (Bourdot et Galzin) Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vararia Vararia Vararia VarariaVarariawidłoszczetka sprzążkowa (Vararia investiens)Vararia ochroleuca

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]