grzyby.pl

Vararia ochroleuca (Bourdot et Galzin) Donk

Asterostromella ochroleuca Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]