grzyby.pl

Vararia investiens (Schwein.) P. Karst.

widłoszczetka sprzążkowa
Corticium alutarium Berk. et M.A. Curtis · Corticium investiens (Schwein.) Bres. · Radulum investiens Schwein.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych, opadłych gałęziach drzew: olszy, sosny, lipy; od jesieni do wiosny.Na martwych, opadłych gałęziach drzew: olszy, sosny, lipy; od jesieni do wiosny.