fot. 010324-7 (780×381) — copyright © by Marek Snowarski
młode owocniki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tubaria furfuracea (trąbka otrębiasta)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.03.2001, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski