jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Trichophaea gregaria (Rehm) Boud.

na stronie — występowanie

występowanie

Na ziemi i na spróchniałym drewnie.