Tx: 599
grzyby.pl

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer

rycerzyk oliwkowożółty, rycerzyk ozdobny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tricholomopsis decora (rycerzyk oliwkowożółty)
Tricholomopsis decora (rycerzyk oliwkowożółty)
Tricholomopsis decora (rycerzyk oliwkowożółty)
pokrój
Tricholomopsis decora (rycerzyk oliwkowożółty)
Kapelusz złotożółty, pomarańczowożółty z drobnymi, licznymi, koncentrycznie ułożonymi wółknistymi łuseczkami; łuseczki nieco jedynie nieco ciemniejsze od podłoża, oliwkowe, brązowe, w centrum kapelusza łuseczki gęściej ustawione; 30-70(90) mm średnicy, początkowo stożowato-wypukły, potem wypukły do płaskiego, centrum czasem z niskim i szerokim garbkiem; brzeg długo podwinięty, łókienkowaty.

space

Trzon zabarwiony jak i reszta owocnika; 30-70 × 5-10 mm, równogruby, czasem wygięty lub ekscentryczny; powierzchnia wzdłużnie włókienkowata, w górze łuseczkowata; wnętrze pełne lub z kanałem.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki, częściej w górach. Owocniki pojawiają się od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach na butwiejącym drewnie drzew iglastych, np. na pniakach.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny ale nieprzyjemny w smaku.[134]
Inedible.
Tricholomopsis ornata (rycerzyk czerwonołuskowy)
Tricholomopsis ornata
Podobny, bardzo rzadki gatunek. Sprawdź klucz na stronie rodzaju rycerzyk (Tricholomopsis).

wybrane okazy · selected collections

#7
05 09 04 - 4
/Kotlina Kłodzka/
#6
05 09 13 - 3
/Puszcza Białowieska/
#3
04 10 08 - 6
/Czechy, Szumava, Czerny Kriz/
#2
ah.060916-46202
leg. Anna Hreczka
/Ropianka, pow. jasielski/
#2
ah.060930-46204
leg. Anna Hreczka, det. Anna Kujawa
/Ropianka, pow. jasielski/
#3
ah.070825-74949
leg. Anna Hreczka
/Mszana, pow. krośnieński/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bodziarczyk & Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk & Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie).[1324], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2000)[1884]Łuszczyński (2000) Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich.[1884], Łuszczyński (2001a)[1887]Łuszczyński (2001a) Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183[1887], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Staniszek-Kik et al. (2014)[2219]Staniszek-Kik et al. (2014) Założenia i wstępne rezultaty projektu „Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego”.[2219], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2009)[2459]Wilga (2009) Rycerzyk oliwkowożółty Tricholomopsis decora (FR.: Fr.) Singer - rzadki grzyb w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2459], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Tricholomopsis decora (rycerzyk oliwkowożółty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB27 337094 AE78 26235 156402 BB01 372395 BB09 120855 BE70 146981 BF14 78502 CA89 142988 CB00 120892 DA80 114746 DB05 361365 DB06 348902 EE55 146980 EE56 372170 EG09 41175 EG15 21363 EG19 76067 EG25 118084 EG28 43851 EG29 118364 EG33 76004 EG34 118079 EG36 118260 FE14 362178 FF07 372794 FF93 74949 FG21 46202 FG22 45158 46206 FG28 40327 FG33 46204 327486 GC02 143635 GC64 46734

ID 21 363 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 4 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk, sosna, jarząb, brzoza, dąb), na zmurszałym pniu drzewa iglastego, cztery owocniki; leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050904-247 herb. Pinczer; uwagi: fot.19728 [notatka: 050904-247] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

19728

ID 26 235 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Karkonosze, Łabski Kocioł, AE78; data zbioru: 10 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Calamagrostio villosae - Piceetum, butwiejący pniak Picea, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 242, Herb. autora; uwagi: fot.26768 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

26768

ID 40 327 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Rezerwat, FG28; data zbioru: 23 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy, Na omszonym pniu jodły, Dwa owocniki w odległości 15 cm od siebie; leg. Piotr Chachuła, det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 35/PC/3.07.08; uwagi: Na terenie Rezerwatu znalazłem trzy miejsca z tymi grzybami. Ponadto w okolicznych lasach licznie występuje.; fot.50814 fot.50815 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

50814
50815

ID 41 175 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG09; data zbioru: 2 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny, na pniaku sosnowym średnio zmurszałym, skupisko ponad 20 owocników w kilku kępkach; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK - u zgłaszającego <06-09-02 Tricholomopsis decora>; uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty r. ozdobny!; fot.52267 fot.52268 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52267
52268

ID 43 851 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Klimkówka k/ Uścia Gorlickiego, 2.5 km SE, EG28; data zbioru: 5 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo-bukowy, wilgotne, cieniste stanowisko, na silnie zmurszałej kłodzie iglastej, kępkami po kilka owocników, około 30 szt.; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-05 Tricholomopsis decora >; uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty, d. ozdobny; fot.56125 fot.56126 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56125
56126

ID 45 158 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Mszana k/Dukli, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 17 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las jodłowy z domieszką buka i innych drzew liściastych, na kłodach i pniakach jodłowych o różnym stopniu rozkładu, kępkami po kilka - kilkanaście owocników, kilka stanowisk w różnych miejscach lasu; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-17 Tricholomopsis decorans>; uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty d. r. ozdobny!; fot.58104 fot.58105 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58104
58105

ID 46 202 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Ropianka, powiat jasielski, FG21; data zbioru: 16 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą jodły, na zmurszałym pniu (chyba jodłowym), 3 w kępce, i 2 pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/1.05.07; uwagi: fot.59816 fot.59817 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59816
59817

ID 46 204 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, FG33; data zbioru: 30 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z bukiem, jodłą, sosną i in., na mocno zmurszałym pniu (chyba jodłowym), 8 owocników, trzy w kępce, pozostałe pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/1.05.07; uwagi: fot.59821 fot.59822 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59821
59822

ID 46 206 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Mszana Skrzyżowanie, powiat krośnieński, FG22; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na mocno zmurszałym pniu (chyba jodłowym), 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/1.05.07; uwagi: fot.59831 fot.59832 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59831
59832

ID 46 734 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Puszcza Biąłowieska rez. Głęboki Kąt, GC64; data zbioru: 24 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na zmurszałych kłodach, ok. 10 owocników; leg. Błażej Gierczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Kustosza bazy; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 74 949 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: las w okolicach Woli Jasienickiej, powiat brzozowski, FF93; data zbioru: 25 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z jodłą, dębem i bukiem, na zmurszałym pniu, trudnym do rozpoznania, 2 owocniki blisko siebie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/14.10.07; uwagi: fot.115544 fot.115545 fot.115546 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

115544
115545
115546

ID 76 004 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG33; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum var. typicum, na butwiejącej, jodłowej kłodzie, 4 owocniki w odległości od siebie około 10-20 cm; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/PC/6.02.12; uwagi: 49st24'34,3", E 20st22'59,1", H-760 m n.p.m.; fot.118268 fot.118269 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

118268
118269

ID 76 067 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Dominikowice pow. Gorlice, 2.5 km SE, EG19; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, cienisty las bukowo - jodłowy ze skąpym podszytem i bogatym runem zielnym, na leżącej kłodzie jodłowej, bardzo już zmurszałej, kilka pojedynczych owocników w pobliżu; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach u zgłaszającego, <070902 Tricholomopsis decora>; uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty; fot.118462 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

118462

ID 78 502 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Batorówek k. Karłowa, woj. dolnośląskie, BF14; data zbioru: 23 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las swierkowy,, zmurszała gałąź, kilka sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/KK/15.10.07; uwagi: fot.123830 fot.123831 fot.123832 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

123830
123831
123832

ID 114 746 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo, DA80; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, Na zmurszałym pniu świerka, jeden owocnik; leg. det. Marcin S.Wilga; eksykat: nie; uwagi: fot.202106 fot.202107 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Marcin S.Wilga Tricholomopsis decora w Lasach Oliwskich;

202106
202107

ID 118 079 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 11 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG34; data zbioru: 24 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan jodłowo-świerkowy, na leżącej kłodzie iglastej (prawdopodobnie jodłowej), 5 owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra, det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/3.11.08; uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty ozdobny!; fot.209511 fot.209512; omówiony w wątku 33/208848 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209511
209512

ID 118 084 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 10 km na E od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG25; data zbioru: 27 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły, na jodłowej kłodzie, pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra, det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: rycerzyk oliwkowożółty; fot.209531 fot.209532; omówiony w wątku 33/208848 [notatka: tak] [fotografie: tak];

209531
209532

ID 118 260 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 7,5 km na SW od Łabowej, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG36; data zbioru: 29 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły, na dwóch kłodach jodłowych, łącznie 9 owocników pojedynczo i w grupkach; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra, det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty ozdobny!; fot.209884 fot.209885 fot.209886; omówiony w wątku [bf:208848] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 208848 ;

ID 118 364 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Beskid Niski - Magura Małastowska, ok. 2,3 km na N od Gładyszowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG29; data zbioru: 3 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka, na jodłowym pniaku po ściętym drzewie, dwa owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: nie; uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty; fot.210083 fot.210084; Omówiony w wątku [bf:208848] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 208848 ;

ID 120 855 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Biesowice, nad brzegiem rzeki Wieprzy, pow.słupski, woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą grabu, buka, z domieszką dębu, sosny i świerka, na ściętym pniaku trudnym do rozpoznania, trzy owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/17.12.08; uwagi: fot.216261 fot.216262 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216261
216262

ID 120 892 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Trzebielino, pow.bytowski, woj.pomorskie, CB00; data zbioru: 21 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty sosnowo - świerkowy, na próchniejących kłodach i karpach iglastych, porośniętych mchem, na wielu kłodach po kilka lub kilkanaście sztuk; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JG/17.12.08; uwagi: fot.216342 fot.216343 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216342
216343

ID 142 988 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Lasy Oliwskie Matemblewo, CA89; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk, na pniu świerkowym, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.268479 fot.268480; N 54*23,058'; E 018*32,126'; 128 m.npm; To jest jedyne stanowisko rycerzyka w Lasach Oliwskich.Powtórka stanowiska sprzed roku ID: 114746! [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak];

268479
268480

ID 143 635 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Trasa Supraśl -Krynki, około 200 metrów przed przystankiem PKS Czółnowo, nieopodal drogi., GC02; data zbioru: 30 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary puszczański, las mieszany., Mocno spróchniały pień., Trzy owocniki tuż obok siebie, korzenie nie pozrastane.; leg. Mirosław Gryc, det. Paweł Paulus; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MG/30.12.11; uwagi: Zdjęcia i opis w wątku:; [bf:258446]; N 53 14 05, E 23 23 57 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 258446 ;

ID 146 980 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Bliżyn, woj. świętokrzyskie, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, EE55; data zbioru: 15 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniach i kłodach, kilka stanowisk, w grupach kilku szt.; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/3.09.10; uwagi: .; fot.278936 fot.278937 fot.278938 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

278936
278937
278938

ID 146 981 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Gruszków, woj. dolnośląskie, Rudawski Park Krajobrazowy, BE70; data zbioru: 23 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, buk, świerk, na zmurszałej kłodzie, w grupie kilku szt.; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: .; fot.278942 fot.278943 [notatka: nie] [fotografie: tak];

278942
278943

ID 156 402 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Szklarska Poręba Górna, ok. 1 km SE, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, AE78; data zbioru: 25 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy z podrostem bukowym, na zmurszałym pniaku, 2 owocniki; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: zaginął; uwagi: owocniki wyrastały spod śniegu; fot.307138; fot.307139;

307138
307139

ID 327 486 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 29 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła z bukiem i in., na mocno zmurszałej jodłowej kłodzie, kilkanaście owocników w dwóch wiążkach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1110765 fot.1110766 fot.1110767 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1110765
1110766
1110767

ID 337 094 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: prop. rez. Rybokarty w gm. Gryfice, 0,7 km na W od miejscowości Rybokarty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB27; data zbioru: 11 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny, na kłodzie Pinus sylvestris, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1179014 fot.1179015 fot.1179016 fot.1179017 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1179014
1179015
1179016
1179017

ID 348 902 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'43.9"N 19°28'26.1"E], DB06; data zbioru: 6 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z dodatkami, Na zmurszałej kłodzie buka lub dębu (nie wykluczam też iglastego), 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński, det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1259872] [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1259872 ;

ID 361 365 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska między Jagodnem a Próchnikiem, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'08.8"N 19°25'58.8"E], DB05; data zbioru: 19 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Bk - So - Db i in., na próchniejącej kłodzie sosny, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1374262 fot.1374263 fot.1374264 fot.1374265 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1374262
1374263
1374264
1374265

ID 362 178 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Las Stocki - 51.363585, 22.049522, FE14; data zbioru: 5 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowo-grabowo-sosnowy, w niecce wąwozu., na martwym drewnie sosnowym, 7 owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1380822 fot.1380823 [fotografie: tak];

1380822
1380823

ID 372 170 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: ok 850 m na SE od Stary Stawek, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie, EE56; data zbioru: 19 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła z sosną, na sosnowym pniu, dwa owocniki; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1480126 fot.1480127 fot.1480128 fot.1480129 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1480126
1480127
1480128
1480129

ID 372 395 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: 3 km, S, Bagicz, oddz. 51f Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 25 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, zmurszały pniak świerka, pojedynczo i w wiązkach, 7 szt.; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: tak; uwagi: fot.1482007 fot.1482008 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1482007
1482008

ID 372 794 oznaczenie: Tricholomopsis decora; lokalizacja: Szklarnia k. Janów Lubelski, 50.644437, 22.411209, pow. janowski, woj. lubelskie, FF07; data zbioru: 1 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo z domieszką sosny, świerka, dębu, buka, na omszonym pniu ptrawdopodbnie jodłowym, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1486627 [fotografie: tak];

1486627
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji