Tricholomopsis decora (rycerzyk oliwkowożółty)
Tricholomopsis decora (rycerzyk oliwkowożółty)
Tricholomopsis decora (rycerzyk oliwkowożółty)
pokrój
Tricholomopsis decora (rycerzyk oliwkowożółty)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Tricholomopsis (rycerzyk)kl 361
Kapelusz złotożółty, pomarańczowożółty z drobnymi, licznymi, koncentrycznie ułożonymi wółknistymi łuseczkami; łuseczki nieco jedynie nieco ciemniejsze od podłoża, oliwkowe, brązowe, w centrum kapelusza łuseczki gęściej ustawione; 30-70(90) mm średnicy, początkowo stożowato-wypukły, potem wypukły do płaskiego, centrum czasem z niskim i szerokim garbkiem; brzeg długo podwinięty, łókienkowaty.

space

Trzon zabarwiony jak i reszta owocnika; 30-70 × 5-10 mm, równogruby, czasem wygięty lub ekscentryczny; powierzchnia wzdłużnie włókienkowata, w górze łuseczkowata; wnętrze pełne lub z kanałem.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki, częściej w górach. Owocniki pojawiają się od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach na butwiejącym drewnie drzew iglastych, np. na pniakach.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny ale nieprzyjemny w smaku.[134]
Inedible.
Tricholomopsis ornata (rycerzyk czerwonołuskowy)
Tricholomopsis ornata
Podobny, bardzo rzadki gatunek. Sprawdź klucz na stronie rodzaju rycerzyk (Tricholomopsis).

wybrane okazy · selected collections

#7
05 09 04 - 4
/Kotlina Kłodzka/
#6
05 09 13 - 3
/Puszcza Białowieska/
#3
04 10 08 - 6
/Czechy, Szumava, Czerny Kriz/
#2
ah.060916-46202
leg. Anna Hreczka
/Ropianka, pow. jasielski/
#2
ah.060930-46204
leg. Anna Hreczka, det. Anna Kujawa
/Ropianka, pow. jasielski/
#3
ah.070825-74949
leg. Anna Hreczka
/Mszana, pow. krośnieński/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. [27]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Tricholomopsis decora na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-27 337094 AE-78 156402 26235 BB-09 120855 BE-70 146981 BF-14 78502 CA-89 142988 CB-00 120892 DA-80 114746 DB-05 361365 DB-06 348902 EE-55 146980 EG-09 41175 EG-15 21363 EG-19 76067 EG-25 118084 EG-28 43851 EG-29 118364 EG-33 76004 EG-34 118079 EG-36 118260 FE-14 362178 FF-93 74949 FG-21 46202 FG-22 46206 45158 FG-28 40327 FG-33 46204 327486 GC-02 143635 GC-64 46734

 ID21363  Tricholomopsis decora; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.09.04; las mieszany (jodła, świerk, sosna, jarząb, brzoza, dąb); na zmurszałym pniu drzewa iglastego cztery owocniki; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050904-247 herb. Pinczer, tak, notatka: 050904-247; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 19728

 ID26235  Tricholomopsis decora; Karkonosze, Łabski Kocioł, AE-78; 2005.09.10; Calamagrostio villosae - Piceetum; butwiejący pniak Picea gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 242, Herb. autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26768

 ID40327  Tricholomopsis decora; Rezerwat, FG-28; 2006.08.23; Las jodłowy; Na omszonym pniu jodły Dwa owocniki w odległości 15 cm od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 35/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Na terenie Rezerwatu znalazłem trzy miejsca z tymi grzybami. Ponadto w okolicznych lasach licznie występuje.

fot. 50814 fot. 50815

 ID41175  Tricholomopsis decora; Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG-09; 2005.09.02; Las mieszany z przewagą jodły i sosny; na pniaku sosnowym średnio zmurszałym skupisko ponad 20 owocników w kilku kępkach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK - u zgłaszającego <06-09-02 Tricholomopsis decora>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty (r. ozdobny)
fot. 52267 fot. 52268

 ID43851  Tricholomopsis decora; Klimkówka k/ Uścia Gorlickiego, 2.5 km SE, EG-28; 2006.09.05; Las jodłowo-bukowy, wilgotne, cieniste stanowisko; na silnie zmurszałej kłodzie iglastej kępkami po kilka owocników, około 30 szt.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-05 Tricholomopsis decora >, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty, d. ozdobny
fot. 56125 fot. 56126

 ID45158  Tricholomopsis decora; Mszana k/Dukli, woj. podkarpackie, FG-22; 2006.09.17; stary las jodłowy z domieszką buka i innych drzew liściastych; na kłodach i pniakach jodłowych o różnym stopniu rozkładu kępkami po kilka - kilkanaście owocników, kilka stanowisk w różnych miejscach lasu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-17 Tricholomopsis decorans>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty (d. r. ozdobny)
fot. 58104 fot. 58105

 ID46202  Tricholomopsis decora; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 2006.09.16; las mieszany z przewagą jodły; na zmurszałym pniu (chyba jodłowym) 3 w kępce, i 2 pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/AH/1.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59816 fot. 59817

 ID46204  Tricholomopsis decora; okolice Woli Niżnej, FG-33; 2006.09.30; las mieszany z bukiem, jodłą, sosną i in.; na mocno zmurszałym pniu (chyba jodłowym) 8 owocników, trzy w kępce, pozostałe pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/1.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59821 fot. 59822

 ID46206  Tricholomopsis decora; Mszana Skrzyżowanie, powiat krośnieński, FG-22; 2006.09.21; las mieszany; na mocno zmurszałym pniu (chyba jodłowym) 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/1.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59831 fot. 59832

ID46734 Tricholomopsis decora; Puszcza Biąłowieska rez. Głęboki Kąt, GC-64; 2006.09.24; las świerkowy; na zmurszałych kłodach ok. 10 owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Kustosza bazy, nie, notatka: nie
uwagi:

 ID74949  Tricholomopsis decora; las w okolicach Woli Jasienickiej, powiat brzozowski, FF-93; 2007.08.25; las mieszany z jodłą, dębem i bukiem; na zmurszałym pniu, trudnym do rozpoznania 2 owocniki blisko siebie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/14.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 115544 fot. 115545 fot. 115546

 ID76004  Tricholomopsis decora; Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 2007.09.02; Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum var. typicum; na butwiejącej, jodłowej kłodzie 4 owocniki w odległości od siebie około 10-20 cm; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 49st24'34,3", E 20st22'59,1", H-760 m n.p.m.
fot. 118268 fot. 118269

 ID76067  Tricholomopsis decora; Dominikowice pow. Gorlice, 2.5 km SE, EG-19; 2007.09.02; stary, cienisty las bukowo - jodłowy ze skąpym podszytem i bogatym runem zielnym; na leżącej kłodzie jodłowej, bardzo już zmurszałej kilka pojedynczych owocników w pobliżu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach u zgłaszającego, <070902 Tricholomopsis decora>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty
fot. 118462

 ID78502  Tricholomopsis decora; Batorówek k. Karłowa, woj. dolnośląskie, BF-14; 2007.09.23; Las swierkowy,; zmurszała gałąź kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/KK/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 123830 fot. 123831 fot. 123832

 ID114746  Tricholomopsis decora; Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo, DA-80; 2008.09.13; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; Na zmurszałym pniu świerka jeden owocnik; leg. Marcin S.Wilga; det. Marcin S.Wilga; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Marcin S.Wilga Tricholomopsis decora w Lasach Oliwskich
uwagi: fot. 202106 fot. 202107

 ID118079  Tricholomopsis decora; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 11 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-34; 2008.09.24; drzewostan jodłowo-świerkowy; na leżącej kłodzie iglastej (prawdopodobnie jodłowej) 5 owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty (ozdobny)
fot. 209511 fot. 209512

omówiony w wątku 33/208848

 ID118084  Tricholomopsis decora; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 10 km na E od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-25; 2008.09.27; buczyna karpacka z domieszką jodły; na jodłowej kłodzie pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: rycerzyk oliwkowożółty
fot. 209531 fot. 209532
omówiony w wątku 33/208848

 ID118260  Tricholomopsis decora; Beskid Sądecki - Pasmo Jaworzyny Krynickiej, ok. 7,5 km na SW od Łabowej, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-36; 2008.09.29; buczyna karpacka z domieszką jodły; na dwóch kłodach jodłowych łącznie 9 owocników pojedynczo i w grupkach; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty (ozdobny)
fot. 209884 fot. 209885 fot. 209886

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/208848.html

 ID118364  Tricholomopsis decora; Beskid Niski - Magura Małastowska, ok. 2,3 km na N od Gładyszowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-29; 2008.10.03; buczyna karpacka; na jodłowym pniaku po ściętym drzewie dwa owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. M. Kozak, P. Chachuła; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Rycerzyk oliwkowożółty
fot. 210083 fot. 210084

Omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/208848.html

 ID120855  Tricholomopsis decora; Biesowice, nad brzegiem rzeki Wieprzy, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 2008.08.10; las mieszany z przewagą grabu, buka, z domieszką dębu, sosny i świerka; na ściętym pniaku trudnym do rozpoznania trzy owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216261 fot. 216262

 ID120892  Tricholomopsis decora; Trzebielino, pow.bytowski, woj.pomorskie, CB-00; 2008.08.21; las iglasty sosnowo - świerkowy; na próchniejących kłodach i karpach iglastych, porośniętych mchem na wielu kłodach po kilka lub kilkanaście sztuk; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216342 fot. 216343

 ID142988  Tricholomopsis decora; Lasy Oliwskie Matemblewo, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk; na pniu świerkowym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 268479 fot. 268480
N 54*23,058'
E 018*32,126'
128 m.npm
To jest jedyne stanowisko rycerzyka w Lasach Oliwskich.Powtórka stanowiska sprzed roku (ID: 114746)

 ID143635  Tricholomopsis decora; Trasa Supraśl -Krynki, około 200 metrów przed przystankiem PKS Czółnowo, nieopodal drogi., GC-02; 2009.07.30; stary puszczański, las mieszany.; Mocno spróchniały pień. Trzy owocniki tuż obok siebie, korzenie nie pozrastane.; leg. Mirosław Gryc; det. Paweł Paulus; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MG/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zdjęcia i opis w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/258446.html
N 53 14 05, E 23 23 57

 ID146980  Tricholomopsis decora; Bliżyn, woj. świętokrzyskie, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, EE-55; 2009.09.15; las mieszany; na pniach i kłodach, kilka stanowisk w grupach kilku szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: .
fot. 278936 fot. 278937 fot. 278938

ID146981 Tricholomopsis decora; Gruszków, woj. dolnośląskie, Rudawski Park Krajobrazowy, BE-70; 2009.07.23; las mieszany, buk, świerk; na zmurszałej kłodzie w grupie kilku szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 278942 fot. 278943

ID156402 Tricholomopsis decora; Szklarska Poręba Górna, ok. 1 km SE, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, AE-78; 2009.10.25; las świerkowy z podrostem bukowym; na zmurszałym pniaku 2 owocniki; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: zaginął
uwagi: owocniki wyrastały spod śniegu

fot. 307138
fot. 307139

ID327486 Tricholomopsis decora; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2019.09.29; las głównie jodła z bukiem i in.; na mocno zmurszałej jodłowej kłodzie kilkanaście owocników w dwóch wiążkach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1110765 fot. 1110766 fot. 1110767

ID337094 Tricholomopsis decora; prop. rez. Rybokarty w gm. Gryfice, 0,7 km na W od miejscowości Rybokarty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-27; 2020.10.11; bór mieszany bagienny; na kłodzie Pinus sylvestris w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1179014 fot. 1179015 fot. 1179016 fot. 1179017

ID348902 Tricholomopsis decora; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.06; Buczyna z dodatkami; Na zmurszałej kłodzie buka lub dębu (nie wykluczam też iglastego) 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'43.9"N 19°28'26.1"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1259872.html

ID361365 Tricholomopsis decora; Wysoczyzna Elbląska między Jagodnem a Próchnikiem, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.09.19; Las mieszany Bk - So - Db i in.; na próchniejącej kłodzie sosny kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'08.8"N 19°25'58.8"E

fot. 1374262 fot. 1374263 fot. 1374264 fot. 1374265

ID362178 Tricholomopsis decora; Las Stocki - 51.363585, 22.049522, FE-14; 2022.10.05; Las dębowo-grabowo-sosnowy, w niecce wąwozu.; na martwym drewnie sosnowym 7 owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1380822fot. 1380823

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji