grzyby.pl
trującyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Tricholoma sejunctum (Sow.) Quel.

gąska zielonożółta, gąska rozłączna
Tricholoma sejunctum (gąska zielonożółta)
trzy owocniki złączone podstawami pod grabami; 24.09.2000, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Tricholoma sejunctum (gąska zielonożółta)
Kapelusz żółtooliwkowy do oliwkowobrunatnego, z wrośniętymi ciemniejszymi brązowymi włókienkami, w centrum ciemniejszy, barwa niemal identyczna z barwą kapelusza muchomor zielonawy (Amanita phalloides); 40 – 80 (100) mm średnicy; powierzchnia gładka, wilgotna lepka, sucha błyszcząca.

space

Trzon białawy, czasem z żółtawym nalotem; 30 – 80 x 10 – 25 mm, masywny, cylindryczny, ku podstawie rozszerzający się i często wygięty; powierzchnia gładka; pełny lub z kanałem.

space

Pileus yellow-olive to olive-brown, with innate darker brown fibrils, centrally darker, near identical with colour of the cap of muchomor zielonawy (Amanita phalloides); 40 – 80 (100) mm in diameter; surface smooth, viscid when moist, dry glossy.

space

Stipe whitish, sometimes with yellowish pruina; 30 – 80 x 10 – 25 mm, massive, cylindrical, enlarged towards the base and often bent; surface smooth; solid or hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 5 – 7 x 4 – 5 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 5 – 7 x 4 – 5 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają w grupach, czasami zrośnięte podstawami, od lata do jesieni, w lasach iglastych, liściastych i mieszanych.

Common, gregarious to almost clustered, summer-fall in all kinds of forests.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Niejadalny lub trujący.

Inedible or poisonous.