takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio