takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Tricholoma basirubens (Bon) A. Riva et Bon