grzyby.pl
chronionyred listGREJ
· jest w czekliście Chmiel (2006) [140]
· ochrona częściowa (II.34); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.

włosojęzyk szorstki
Trichoglossum hirsutum (włosojęzyk szorstki)
25.06.2006, PR Abrod k/Zavod, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Trichoglossum hirsutum (włosojęzyk szorstki)
25.06.2006, PR Abrod k/Zavod, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Trichoglossum hirsutum (włosojęzyk szorstki)

cechy makroskopowe

Owocnik o hymenium gęsto pokrytym szczeciniastymi włoskami, czarny, czarnobrązowy.

space

cechy mikroskopowe

Trichoglossum hirsutum (włosojęzyk szorstki)
Zarodniki 100 – 150 × 6 – 7 µm [119], 120 – 135 × 5 – 6 µm [129], silnie wydłużone, cylindryczne, zwykle z 15 septami [119], z 7 – 15 septami, w każdym przedziale pojedyncza kropla [129], gładkie, brązowe, ułożone równolegle w worku.

space

Parafizy cylindryczne, rozszerzone na szczyie, septowane, zagięte z wiekiem (jak u rodzaju uchówka (Otidea)), hialinowe [129].

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.34 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Owocniki wyrastają w grupach, na kwaśnych łąkach, wśród traw i mchów Sphagnum.

space

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

uwagi

[129]: Na podstawie liczby zarodników w worku, wielkości i liczby sept zarodników i siedliska wyróżnia się drobne gatunki: Trichoglossum tetrasporum (worki czterozarodnikowe, gatunek związany z Sphagnum), Trichoglossum variabile (zarodniki 150 µm długości i z 11 septami, siedliska z Dryas), włosojęzyk krótkozarodnikowy (Trichoglossum walteri) (zarodniki 100 µm długości, z 7 septami, owocuje wśród traw).

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060625.3.06 - Trichoglossum hirsutum (włosojęzyk szorstki); PR Abrod k/Zavod, Słowacja
060625-3
/PR Abrod k/Zavod, Słowacja/ #7