grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Hypocrea dacrymycella Cooke et Plowr.

Trichoderma dacrymycellum Jaklitsch
Hypocrea Hypocrea Hypocrea HypocreaHypocreaHypocrea aureoviridisHypocrea schweinitzii