takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Hypocrea dacrymycella Cooke et Plowr.

Trichoderma dacrymycellum Jaklitsch