Hypocrea schweinitzii (Fr.) Sacc.

na stronie — znaleziska