takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Hypocrea aureoviridis Plowr. et Cooke

Trichoderma aureoviride Rifai