Tx: 2254
grzyby.pl

Phaeotremella mycetophiloides (Kobayasi) Millanes et Wedin

trzęsaka grzybolubka, trzęsak grzybolubek
Tremella mycetophiloides Kobayasi [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] podano jako synonim Tremella mycophaga G.W. Martintrzęsak grzybojadek (Phaeotremella mycophaga (G.W. Martin) Millanes et Wedin); w Mycobank, GBIF i w Index Fungorum to osobny gatunek; w związku z tym przesunąłem nazwę polską zgodnie z łacińskim epitetem i zaproponowałem nową. [MS (2022-12-30)]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196654 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID273178 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID277175 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID274150 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230657 (© autora fot.)
Na owocnikach tarczówki bezkształtnej (Aleurodiscus amorphus) rosnących na martwych pniach i gałęziach jodły, rzadko na świerku.
Czerwona Lista[125] — I–o niekreślonym zagrożeniu
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: T. mycophaga), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: T. mycophaga), Chachuła (2018)[1371]Chachuła (2018) Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań.[1371], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] ( as : T. mycophaga ), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Phaeotremella mycetophioides), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: T. mycophaga), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Tremella mycophaga), Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883] (as: T. mycophaga), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Ronikier (2002)[2128]Ronikier (2002) Materials to the distribution of Heterobasidiomycetes in the Tatra National Park (Poland).[2128], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Phaeotremella mycetophiloides (trzęsaka grzybolubka) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DD95 277175 DE47 375049 DE56 211256 230657 274150 322559 331632 358642 375094 DE57 273178 FG21 196654

ID 196 654 oznaczenie: Tremella mycetophiloides; lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 22 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła z domieszkami buka , leszczyny, osiki, na opadłej gałęzi jodłowej, kilka owocników widocznych gołym okiem na Aleurodiscus amorphus; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.470810 fot.470811 fot.470812 fot.470813 [notatka: nie] [fotografie: tak];

470810
470811
470812
470813

ID 211 256 oznaczenie: Tremella mycetophiloides; lokalizacja: 250 m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 3 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodła, dąb, buk, brzoza i inne, na owocnikach tarczówki bezkształtnej, zauważyłem kilkanaście porażonych tarczówek; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:482586] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 482586 ;

ID 230 657 oznaczenie: Tremella mycetophiloides; • potwierdzenie ID211 256; lokalizacja: 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 58,4" N i 19st 30' 35,9" E], DE56; data zbioru: 4 sty 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in, na owocnikach tarczówki bezkształtnej, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.635697 fot.635698 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635697
635698

ID 273 178 oznaczenie: Tremella mycetophiloides; lokalizacja: Ujazdówek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 5 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła, buk, dąb, na owocnikach Aleurodiscus amorphus, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000601; uwagi: fot.809977 [notatka: nie] [fotografie: tak];

809977

ID 274 150 oznaczenie: Tremella mycetophiloides; • potwierdzenie ID211 256; lokalizacja: 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 19 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in, na owocnikach tarczówki bezkształtnej, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001368; uwagi: fot.814542 fot.814543 [notatka: nie] [fotografie: tak];

814542
814543

ID 277 175 oznaczenie: Tremella mycetophiloides; lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 12 lut 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny, na owocnikach Aleurodiscus amorphus, masowo; leg. Beata Łyszkowska, det. Anna Kujawa; eksykat: jest u Ani; uwagi: fot.826149 [notatka: nie] [fotografie: tak];

826149

ID 322 559 oznaczenie: Phaeotremella mycetophiloides; • potwierdzenie ID211 256; lokalizacja: 300 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 16 lut 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, leszczyny, graby i inne, na owocnikach tarczówki bezkształtnej, dość licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004937; uwagi: fot.1057403 fot.1057404 fot.1057405 fot.1057406 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1057403
1057404
1057405
1057406

ID 331 632 oznaczenie: Phaeotremella mycetophiloides; • potwierdzenie ID211 256; lokalizacja: 300 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 24 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, leszczyny, graby i inne, na owocnikach tarczówki bezkształtnej rosnącej na gałęziach powalonej jodły, na kilkudziesięciu owocnikach tarczówki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1140357 fot.1140358 fot.1140359 fot.1140360 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140357
1140358
1140359
1140360

ID 358 642 oznaczenie: Phaeotremella mycetophiloides; • potwierdzenie ID211 256; lokalizacja: 0,3 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 10 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielowarstwowy las mieszany -jodła, dąb, brzoza, buk i inne, na owocnikach Aleurodiscus amorphus, dość licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 2' 6" N 19st 30' 36" E; fot.1347568 fot.1347569; 28.05.2022; GPS: 51st 2' 1" N 19st 30' 47" E; fot.1347570 fot.1347571 fot.1347572 fot.1347573 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1347568
1347569
1347570
1347571
1347572
1347573

ID 375 049 oznaczenie: Phaeotremella mycetophiloides; lokalizacja: 2 km SE od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1564 19,5878], DE47; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -jodła, osika, dąb, grab i inne, na owocnikach Aleurodiscus amorphus, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk;

trzęsak grzybolubek gt1
trzęsak grzybolubek gt2

ID 375 094 oznaczenie: Phaeotremella mycetophiloides; • potwierdzenie ID211 256; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,0330 19,5095], DE56; data zbioru: 19 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielopiętrowy las mieszany -jodły, dęby, graby, buki i inne, na owocnikach Aleurodiscus amorphus, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; również przy zgłoszeniach 322559 i i 274150;

trzęsak grzybojadek bj1
trzęsak grzybojadek bj2
trzęsak grzybojadek bj3
trzęsak grzybojadek bj4
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji