Tx: 1634
grzyby.pl

Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský

wrośniak płowy
Trametes cervina (Schwein.) Bres. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na leżących kłodach bukowych; wiosna-jesień.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264] (as: Coriolellus cervinus), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich i Łyczek (2006)[1467]Friedrich i Łyczek (2006) Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107[1467], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: Trametopsis cervina), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Trametopsis cervina), Karasiński & Domian (2016)[1642]Karasiński & Domian (2016) Nowe stwierdzenie gąbczaka aksamitnego Spongipellis delectans w rezerwacie Osetno w Puszczy Bukowej (Pomorze Zachodnie).[1642] (a: Trametopsis cervina), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: Trametopsis cervina), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Trametopsis cervina), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Trametopsis cervina), Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798] (as: Trametopsis cervina), Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006] (as: Trametopsis cervina)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:00 1 znaleziska Trametopsis cervina (wrośniak płowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE78 352635 DE95 269974 295267 DF17 364283 FG10 340729 FG21 330879 332960 333059 343471 FG22 330876 352175 368690 FG30 341026 FG32 365274 368020 FG44 345776

ID 269 974 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 17 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszkami, na leżącym konarze, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000596; uwagi: fot.795258 fot.795259 fot.795260 fot.795261 fot.795262; [bf:782375] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 782375 ;

ID 295 267 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 20 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie buki, dą, grab, sosna, na leżącej gałęzi, w grupie; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0005155; uwagi: fot.896578 fot.896579 fot.896580 fot.896581 fot.896582 fot.896583; UWAGA B. Gierczyk!: Zarodniki w dolnym zakresie długości! [notatka: nie] [fotografie: tak];

896578
896579
896580
896581
896582
896583

ID 330 876 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Stasianie (zbocze Ostrej), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 15 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, głównie grab, klon jawor, buk, jodła i in., na murszejącej kłodzie liściastej, Na bocznej i spodniej stronie, rozpostarto odgięte, po kilka rzędów pozrastanych kapeluszy. Owocniki elastyczne i sprężyste; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006696; uwagi: fot.1134048 fot.1134049 fot.1134050; Wątek [bf:1126811] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1126811 ;

ID 330 879 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Suchania od strony Wisłoki (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 29 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z grabem, jaworem, leszczyną, jodłą i in.,, na leżących kłodach liściastych (bukowych?), 2 owocniki, rozpostarty i rozpostarto odgięty; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006707; uwagi: fot.1134076 fot.1134077 fot.1134078 fot.1134079 fot.1134080 fot.1134081 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1134076
1134077
1134078
1134079
1134080
1134081

ID 332 960 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: zbocze Syplakani (okolice Myscowej), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 27 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy, leżący, murszejący buk, kilka zrastających się młodych owocników, w odległości kilkunastu metrów jeszcze jeden owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1148842 fot.1148843 fot.1148844 fot.1148845 fot.1148846 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1148842
1148843
1148844
1148845
1148846

ID 333 059 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Olchowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 28 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy na kamienistym zboczu, leżąca kłoda bukowa, kilka pozrastanych owocników w różnym stadium rozwoju; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1149827 fot.1149828 fot.1149829 fot.1149830 fot.1149831 fot.1149832 fot.1149833 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1149827
1149828
1149829
1149830
1149831
1149832
1149833

ID 340 729 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Folusz - szlak do Wodospadu, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG10; data zbioru: 25 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą, leśna kamienista droga, na leżącym kawałku drewna bukowego, kilkadziesiąt owocników pozrastanych i pojedynczych, rozpostarto odgiętych; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1196516 fot.1196517 fot.1196518 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1196516
1196517
1196518

ID 341 026 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: poniżej szczytu Wysokie (nieistniejąca wieś Żydowskie), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG30; data zbioru: 6 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z jodłą i in., na złamanym buku i kawałku gałęzi, duża część kłody pokryta wieloma pozrastanymi owocnikami; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1198170 fot.1198171 fot.1198172 fot.1198173 fot.1198174 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1198170
1198171
1198172
1198173
1198174

ID 343 471 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Kamień nad Kątami (okolice Desznicy, Kątów, Myscowej), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 23 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z klonem jaworem , jodła, leszczyną i in., Na martwym kawałku opadłego drewna bukowego, kilka rozpostarto odgiętych owocników; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006714; uwagi: fot.1215162 fot.1215163 fot.1215164 fot.1215165 fot.1215166 fot.1215167; Wątek[bf:1140062] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1140062 ;

ID 345 776 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: zbocze Kanasiówki od Wisłoka Górnego (żółty szlak), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG44; data zbioru: 3 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie bukowy z domieszkami, leżący na ziemi bukowy drąg, wiele pozrastanych rozpostarto odgiętych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1232047 fot.1232048 fot.1232049 fot.1232050 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1232047
1232048
1232049
1232050

ID 352 175 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Stasianie (zbocze Ostrej), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 24 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, głównie grab, klon jawor, buk, jodła i in., leżący drąg liściasty, 1 owocnik na kikucie patyka, drugi na spodniej stronie drąga; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1287629 fot.1287630 fot.1287631 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1287629
1287630
1287631

ID 352 635 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 20 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Fragment lasu bukowego, z domieszką brzozy, topoli, na kłodzie liściastego, .; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.1292498 fot.1292499 fot.1292500 fot.1292501 fot.1292502 fot.1292503 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1292498
1292499
1292500
1292501
1292502
1292503

ID 364 283 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Giebło, pow. zawierciański, woj. śląskie, DF17; data zbioru: 20 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na kawałku konara, .; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.1396856 fot.1396857 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1396856
1396857

ID 365 274 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Zyndranowa - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 27 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy i in., leżący na ziemi liściasty kij, bukowy(?), kilka bokiem przyrośniętych kapelusików; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1403886 fot.1403887 fot.1403888 fot. 1403889 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1403886
1403887
1403888

ID 368 020 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Barwinek Poróbka - Jaśliski Park Krajobrazowy, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z leszczyną, jodłą, grabem, bukiem i in., leżący na ziemi kawałek drewna, prawdopodobnie bukowego, kilkanaście owocników w trzech skupiskach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1432361 fot.1432362 fot.1432363 fot.1432364 fot.1432365 fot. 1432366 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1432361
1432362
1432363
1432364
1432365

ID 368 690 oznaczenie: Trametopsis cervina; lokalizacja: Trzciana Dół (wschodnie zbocze wzniesienia Dania Góra, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 21 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Głównie leszczyna, dąb, wierzba i in., leżący konar dębowy, kilka rozpostartych i rozpostarto odgiętych owocników w różnym stadium rozwoju; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1441217 fot.1441218 fot.1441219 fot.1441220 fot. 1441221 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1441217
1441218
1441219
1441220
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji