fot. 990626-7 — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

blaszki i strefa pierścieniowa
26.06.1999, Nizina Szczecińska · copyright © by Marek Snowarski