fot. 990626-7 (546×466) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 990626-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

blaszki i strefa pierścieniowa; 26.06.1999, Nizina Szczecińska
copyright © by Marek Snowarski