grzyby.pl

Steccherinum oreophilum Lindsey et Gilb.

porokolczak górski
Irpex oreophilus (Lindsey et Gilb.) Niemelä
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Steccherinum Steccherinum Steccherinum SteccherinumSteccherinumporokolczak ochrowy (Steccherinum ochraceum)ząbkowiec strzępiasty (Steccherinum fimbriatum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]