red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Irpex luteoalbus (P. Karst.) Kotir. & Saaren.