grzyby.pl

Scytinostroma portentosum (Berk. et M.A. Curtis) Donk

skórówka kulistozarodnikowa
Corticium portentosum Berk. et M.A. Curtis
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156832 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na zmurszałych pniakach i kłodach (olszy?).Na zmurszałych pniakach i kłodach (olszy?).