grzyby.pl

Scytinostroma odoratum (Fr.) Donk

skórówka wonna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Scytinostroma Scytinostroma Scytinostroma ScytinostromaScytinostromaskórówka kulistozarodnikowa (Scytinostroma portentosum)Scytinostroma hemidichophyticum

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na kłodach drzew liściastych i iglastych.Na kłodach drzew liściastych i iglastych.
Statusy czerwonej listy. [125]: Ex–wymarły lub zaginiony