takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Scutellinia minor (Velen.) Svrček