grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Sarcoscyphaceae » Sarcoscypha »

Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sarcoscypha Sarcoscypha Sarcoscypha SarcoscyphaSarcoscyphaczarka austriacka (Sarcoscypha austriaca)czarka lipolubna (Sarcoscypha dudleyi)

uwagi

Sarcoscypha jurana to jeden europejskich gatunków wyodrębnionych z szeroko rozumianego gatunku czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea).

Sarcoscypha jurana wg Baral'a [86] wyróżnia się między innymi występowaniem wyłącznie na glebach wyraźnie wapiennych i jest związany z lipą. Po opis makroskopowy odsyłam na stronę czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea). Jeśli chodzi o mikroskopowe cechy diagonostyczne zobacz klucz Baral'a dostępny na stronie www.

Od 1983 do 2014 roku cały rodzaj był na liście gatunków chronionych. Od tego roku ochronie podlega jedynie Sarcoscypha jurana gatunek odróżnialny jedynie po cechach mikroskopowych i to w stanie świeżym.Sarcoscypha jurana to jeden europejskich gatunków wyodrębnionych z szeroko rozumianego gatunku czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea).

space

Od 1983 do 2014 roku cały rodzaj był na liście gatunków chronionych. Od tego roku ochronie podlega jedynie Sarcoscypha jurana gatunek odróżnialny jedynie po cechach mikroskopowych i to w stanie świeżym.

One of the two european species described in czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) sensu lato. Sarcoscypha jurana is different in host - grows on Tilia on highly basic soil. Description of macroscopis characters you can see on czarka szkarłatna (Sarcoscypha coccinea) page. Microscopic diagnostic characters you will find in Baral's key published on Web [86].

space

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.10 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.