Russula sardonia (gołąbek czerwonofioletowy)
grupa pod sosnami
Russula sardonia (gołąbek czerwonofioletowy)
grupa pod sosnami
Russula sp.
w grupach, w podmokłym miejscu, pod olszami
Russula sp.
w grupach, w podmokłym miejscu, pod olszami
Russula sp.
w grupach, w podmokłym miejscu, pod olszami
Russula sardonia (gołąbek czerwonofioletowy)
kilka owocników pod sosnami
Russula sardonia (gołąbek czerwonofioletowy)
grupa pod sosnami/brzozami

owocnik

Russula sardonia (gołąbek czerwonofioletowy)
grupa pod sosnami/brzozami
Kapelusz czerwonofioletowy do purpurowofioletowego, w centrum ciemniejszy czarniawopurpurowy, blaknie w kierunku ochrowo, zielono, brązowawym; 40-100 mm średnicy, wypukły, z czasem rozpostarty do wklęsłego, wtedy może być z garbkiem na szczycie; jędrny; brzeg ostry, początkowo podgięty, potem równy, gładki lub krótko karbowany; skórka jedynie początkowo lepka, matowa lub słabo połyskująca, gładka, mocno przyrośnięta, zdzieralna tylko z brzegu.

space

Trzon jasnoróżowy do fioletoworóżowego i fioletowego; 30-80 x 10-25 mm, cylindryczny; jędrny, twardy, pełny, z wiekiem watowaty do komorowatego; bardzo łatwo odłamuje się od kapelusza.

space

Pileus red-violet to purple-violet, in the centre darker blackish-purple, fading towards ochraceous-green-brownish; 40-100 mm in diameter, convex, gradually becoming plane to concave, the latter may be umbilicate; firm; margin acute, at first incurved, later even, smooth or shortly striate; cuticle only initially viscid, dull or slightly glossy, smooth, strongly attached, peelable only at margin.

space

Stipe pale pink to violet-pink and violet; 30-80 x 10-25 mm, cylindrical; firm, tough, solid, with age stuffed to chambered; easily separated from the cap.

space

zarodniki

Wysyp kremowy, do jasnoochrowego. Zarodniki prawie kuliste do szerokoelipsoidalnych, powierzchnia brodawkowata, czasem z niskimi łącznikami i niepełną siateczką i amyloidalną łysinką, 7-9 x 6-7 µm.
Spore print creamy to pale ochraceous. Spores subglobose to broadly ellipsoid, surface verrucose, sometimes with low ridges and partial reticulum and amyloid suprahilar plage, 7-9 x 6-7 µm.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny, po ugotowaniu pozostaje gorzki smak.
Inedible because of bitter taste.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Od lata do jesieni, przede wszystkim pod sosnami na piaszczystych glebach.
Common, summer-fall under pine on sandy soils.
Podobnie zabarwiony jest rosnący pod świerkami gołąbek agrestowy (Russula queletii), jego miąższ nie przebarwia się cytrynowożółto, a blaszki są białe do kremowych, bez cytrynowego odcienia.

space

wybrane okazy · selected collections

#2
01 10 01 - 6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
#2
04 10 06 - 3
/Czechy, Szumava, PR Kyselovski Prales/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). [20]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) [18V]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Russula sardonia na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 156802 BC-71 319727 CA-79 297508 CE-37 195170 206933 328376 CE-38 206934 206935 DD-95 319725 DE-55 313315 252216 298478 211952 211951 336564 DE-64 320003

 ID156802  Russula sardonia; 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.09.12; młodnik sosnowy; na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 501 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 308469 fot. 308470

ID195170 Russula sardonia; 900 m na N- E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.24; Las mieszany: sosna, brzoza, czeremcha amerykańska; na ziemi masowo, na powierzchni kilkudziesięciu m2; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 241. Gmina Bolesławiec. Smak piekący (bardzo mocno), długo odczuwalny. Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/451845.html
fot. 463689 fot. 463690 fot. 463691 fot. 463692

ID206933 Russula sardonia; 420 m na N-W od zabudowań Żdżar (Podjamy), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.09.22; las sosnowy, z domieszką brzozy, czeremchy, świerka; na ziemi, na trawiastej leśnej drodze w grupie - 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 992 (stary oddział 251). Gmina Bolesławiec.
Smak bardzo piekący.
fot. 525430 fot. 525431 fot. 525432 fot. 525433 fot. 525434 fot. 525435

ID206934 Russula sardonia; 700 m na S-W od zabudowań Józefowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2012.10.03; las sosnowy, z domieszką brzozy; na ziemi, pobocze leśnej drogi w grupie - 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Czastary oddział 863 (stary oddział 128). Gmina Czastary. Smak - bardzo piekący.
fot. 525441 fot. 525442 fot. 525443 fot. 525444ID206935 Russula sardonia; 600 m na N od zabudowań Józefowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2012.10.03; las sosnowy; na ziemi, przy leśnej drodze w grupie - 4 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Czastary oddział 864 (stary oddział 129). Gmina Czastary. Smak - bardzo piekący.
fot. 525449 fot. 525450 fot. 525451

ID211951 Russula sardonia; 1,1 km E od cegielni we wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2012.09.18; las sosnowy; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 01' 19,2" N i 19st 18' 22,3" E

fot. 551873 fot. 551874 fot. 551875 fot. 551876

Smak piekący. Skórka zdzieralna tylko z samego brzegu kapelusza.

ID211952 Russula sardonia; 1,5 km S od oczyszczalni ścieków we wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.10.09; las sosnowy z dodatkiem brzóz; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2; 52,88" N i 19st 20' 19,03" E

fot. 551883 fot. 551884 fot. 551885 fot. 551886 fot. 551887

ID252216 (potwierdzenie 211952) Russula sardonia; 1,5 km S od oczyszczalni ścieków we wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.09.19; las sosnowy z dodatkiem brzóz; na ziemi kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, owocniki z gr.2, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: Położenie, tegorocznej, drugiej grupy -51st2' 51,5" N i 19st 20' 29,2" E

fot. 725121 fot. 725122 fot. 725123 fot. 725124

ID297508 Russula sardonia; TPK Gdańsk Droga Nadleśniczych, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-79; 2016.09.13; sosna, buk; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, AM, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/878076.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/878077.jpg

ID298478 (potwierdzenie 211951) Russula sardonia; 1,1 km E od cegielni we wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie, DE-55; 2015.10.02; okresowo podmokły pas skraju lasu -sosna, brzoza, olcha; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 20" N i 19st 18' 24" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/791441.html

ID313315 Russula sardonia; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.10.12; las mieszany -sosny, dęby, brzozy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 18" N i 19st 21' 51" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/974294.html

ID319725 Russula sardonia; Hermanów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.09.27; las sosnowy z domieszką brzozy; z ziemi grupa kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/950936.html

ID319727 Russula sardonia; Piłka, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-71; 2017.09.13; bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu; z ziemi grupa kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/947919.html

ID320003 Russula sardonia; 3 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2018.09.30; bór sosnowy; ziemista dróżka leśna; na ziemi, w trawie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 39,2" N i 19st 14' 27,5" E

fot. 1037522 fot. 1037523 fot. 1037524 fot. 1037525 fot. 1037526

ID328376 Russula sardonia; 700 m na E od Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2019.10.24; las iglasty; na ziemi, przy leśnej drodze 9 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 986, Gmina Bolesławiec. Bardzo mocno piekący.
fot. 1118188 fot. 1118189 fot. 1118190 fot. 1118191 fot. 1118192 fot. 1118193

ID336564 Russula sardonia; 1 km W od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.09.26; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 53" N i 19st 22' 55" E

fot. 1175625 fot. 1175626 fot. 1175627 fot. 1175628 fot. 1175629

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji