fot. 000805-9 (481×481) — copyright © by Marek Snowarski
w grupach, w podmokłym miejscu, pod olszami
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
Russula sp.

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.08.2000, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
copyright © by Marek Snowarski