grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Russula rhodopus Zvára

gołąbek czerwononogi
Russula rhodopoda orth.var.
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
02.09.2012, gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie; copyright © by Jacek Soboń
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)

owocnik

Kapelusz czystej barwy krwistej, wiśniowej do granatowoczerwonej, w centrum ciemniejszy do czarniawoczerwonego; może tez mieć plamy brudnożółtawe; 50 – 100 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaskowypukły do płaskiego z wklęśnięciem; masywny i jędrny; brzeg długo podgięty, tępawy, jedynie u starych egzemplarzy karbowany; skórka gładka, wilgotna lepka, sucha błyszcząca (jak lakierowana), zdzieralna niemal do środka.

space

Trzon częściowo lub całkowicie nabiegły purpurowo, czerwono lub intensywnie różowo, podstawa miodowo pożółkła; 30 – 70 x 15 – 25 mm, odwrotnie maczugowaty; pełny i jędrny, z wiekiem watowaty.

space

Pileus pure blood-red coloured, cherry to pomegranate-red coloured, centrally darker to blackish-red; may be sordid yellow spotted; 50 – 100 mm in diameter, hemispherical, with age planoconvex to plane umbilicate; massive and firm; margin decurved for along time, obtuse, only in old specimens striate; cuticle smooth, viscid when moist, dry glossy (appearing varnished), peelable almost to the centre.

space

Stipe partly or thoroughly suffused purple, red or intensively pink, base honey-yellowed; 30 – 70 x 15 – 25 mm, invertedly clavate; solid and firm, with age stuffed.

space

zarodniki

Wysyp ciemnokremowy do jasnoochrowego. Zarodniki kulistawe do szeroko jajowatych, brodawkowato-siateczkowate, 7 – 9 x 7 – 8 µm.

Spores dark cream-coloured to light-ochraceous. Spores subglobose to broadly ovoid, verrucose-reticulate, 7 – 9 x 7 – 8 µm.

występowanie

Owocniki wyrastają od lata do jesieni w lasach świerkowych na kwaśnych glebach.

Summer-fall, under spruce on acid soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Z uwagi na ostry smak niejadalny.

Inedible because of hot taste.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120902.02092012-7JS.jsb - Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi); gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie
120902-02092012-7JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie/ #4