Tx: 1448
grzyby.pl

Russula rhodopus Zvára

gołąbek czerwononogi
Russula rhodopoda orth.var. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)

owocnik

Kapelusz czystej barwy krwistej, wiśniowej do granatowoczerwonej, w centrum ciemniejszy do czarniawoczerwonego; może tez mieć plamy brudnożółtawe; 50-100 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaskowypukły do płaskiego z wklęśnięciem; masywny i jędrny; brzeg długo podgięty, tępawy, jedynie u starych egzemplarzy karbowany; skórka gładka, wilgotna lepka, sucha błyszcząca (jak lakierowana), zdzieralna niemal do środka.

space

Trzon częściowo lub całkowicie nabiegły purpurowo, czerwono lub intensywnie różowo, podstawa miodowo pożółkła; 30-70 x 15-25 mm, odwrotnie maczugowaty; pełny i jędrny, z wiekiem watowaty.

space

Pileus pure blood-red coloured, cherry to pomegranate-red coloured, centrally darker to blackish-red; may be sordid yellow spotted; 50-100 mm in diameter, hemispherical, with age planoconvex to plane umbilicate; massive and firm; margin decurved for along time, obtuse, only in old specimens striate; cuticle smooth, viscid when moist, dry glossy (appearing varnished), peelable almost to the centre.

space

Stipe partly or thoroughly suffused purple, red or intensively pink, base honey-yellowed; 30-70 x 15-25 mm, invertedly clavate; solid and firm, with age stuffed.

space

zarodniki

Wysyp ciemnokremowy do jasnoochrowego. Zarodniki kulistawe do szeroko jajowatych, brodawkowato-siateczkowate, 7-9 x 7-8 µm.
Spores dark cream-coloured to light-ochraceous. Spores subglobose to broadly ovoid, verrucose-reticulate, 7-9 x 7-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w mszystych lasach świerkowych i jodłowych, na kwaśnych glebach.
Summer-fall, under spruce on acid soils.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#4
jsb.120902-02092012-7JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Russula rhodopus), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: R. rhodopous), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Russula rhodopous), Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:33 1 znaleziska Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DD95 319704

ID 319 704 oznaczenie: Russula rhodopus; lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 14 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna., z ziemi, 1 owocnik; leg. Beata Łyszkowska, det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali; uwagi: [bf:932207] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 932207 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji