Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)
Russula rhodopus (gołąbek czerwononogi)

owocnik

Kapelusz czystej barwy krwistej, wiśniowej do granatowoczerwonej, w centrum ciemniejszy do czarniawoczerwonego; może tez mieć plamy brudnożółtawe; 50-100 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaskowypukły do płaskiego z wklęśnięciem; masywny i jędrny; brzeg długo podgięty, tępawy, jedynie u starych egzemplarzy karbowany; skórka gładka, wilgotna lepka, sucha błyszcząca (jak lakierowana), zdzieralna niemal do środka.

space

Trzon częściowo lub całkowicie nabiegły purpurowo, czerwono lub intensywnie różowo, podstawa miodowo pożółkła; 30-70 x 15-25 mm, odwrotnie maczugowaty; pełny i jędrny, z wiekiem watowaty.

space

Pileus pure blood-red coloured, cherry to pomegranate-red coloured, centrally darker to blackish-red; may be sordid yellow spotted; 50-100 mm in diameter, hemispherical, with age planoconvex to plane umbilicate; massive and firm; margin decurved for along time, obtuse, only in old specimens striate; cuticle smooth, viscid when moist, dry glossy (appearing varnished), peelable almost to the centre.

space

Stipe partly or thoroughly suffused purple, red or intensively pink, base honey-yellowed; 30-70 x 15-25 mm, invertedly clavate; solid and firm, with age stuffed.

space

zarodniki

Wysyp ciemnokremowy do jasnoochrowego. Zarodniki kulistawe do szeroko jajowatych, brodawkowato-siateczkowate, 7-9 x 7-8 µm.
Spores dark cream-coloured to light-ochraceous. Spores subglobose to broadly ovoid, verrucose-reticulate, 7-9 x 7-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki wyrastają od lata do jesieni, w mszystych lasach świerkowych i jodłowych, na kwaśnych glebach.
Summer-fall, under spruce on acid soils.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

#4
jsb.120902-02092012-7JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Lubomierz, k. Zalesia, Pogorze Izerskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). [20]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) [18V]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Russula rhodopus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DD-95 319704

ID319704 Russula rhodopus; Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.07.14; las mieszany, jodła, dąb, sosna.; z ziemi 1 owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/932207.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji