Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
woda deszczowa wymywa barwnik ze skórki kapelusza, na blaszkach owocnika po prawej widać krople wody
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
grupa kilkunastu sztuk pod grabami/dębami
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
liczna grupa pod grabami
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
grupa kilkunastu sztuk pod grabami/dębami
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
pod grabami, dębami
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
liczna grupa pod grabami

owocnik

Nieduży czerwony gołąbek o zmiennej barwie, palącym smaku, białym wysypie zarodników; uszkodzony miąższ po kilku godzinach przebarwia się na chromowożółto.
Russula luteotacta (gołąbek żółknący)
Kapelusz 30-90 mm średnicy; mocno różowy, krwisty, barwnik łatwo wypłukiwany i kapelusz odbarwia się do kremowego lub czysto białego; wypukły do rozpostartego; brzeg nieco podgięty, karbowany, falisty; skórka matowa, silnie zrośnięta z miąższem.

space

Trzon 20-70 x 6-16 mm; nieco zwężony u podstawy, gładki, biały, czasem nabiegły jasnoróżowo, jędrny, z wiekiem nieco watowaty, miejsca uszkodzone po kilkunastu minutach do kilku godzin przybierają intensywną barwę chromowożółtą, tak samo miąższ na cięciu.

space

Pileus 30-90 mm in diameter; deep pink, blood-red, colour easily washes out and the cap discolours to creamy-coloured or snow white; convex to plane; margin slightly decurved, striate, undulating; surface dull; cuticle grown strongly with the flesh.

space

Stipe 20-70 x 6-16 mm; slightly tapered st the base, smooth, white, sometimes pale pink, firm, with age somewhat stuffed, injured places after a dozen or so minutes to up to several hours assume chrome-yellow colour, similarly the flesh on cutting.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki jajowate, brodawkowane, z nielicznymi łącznikami; 7-10 x 6-8 µm.
Spore print white. Spores ovoid, verrucose, with few ridges; 7-10 x 6-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. W lasach liścistych o charakterze grądu, pod dębami i lipami.
Not common. Under hornbeam, oak, linden.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z uwagi na palący smak.
Inedible because of hot taste.

gatunki podobne

Russula emetica (gołąbek wymiotny)
Russula emetica (gołąbek wymiotny) · w grupach po kilka pod sosnami/brzozami/bukami/świerkami w mchu
Russula mairei (gołąbek buczynowy)
Russula mairei (gołąbek buczynowy) · w grupach pod bukami
gołąbek wymiotny (Russula emetica) ma łatwo ściągalną skórkę, czysto czerwoną barwę, zwykle wyrasta w miejscach wilgotnych, w mchu. Inny podobny to gołąbek krwisty (Russula sanguinea) o chropowate skórce.

space

gołąbek wymiotny (Russula emetica) has an easily peelable cuticle, clear red, is usually hygrophilous, muscicolous. Another similar gołąbek krwisty (Russula sanguinea) has rough cuticle.

space

wybrane okazy · selected collections

#13
05 08 09 - 2
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#3
01 07 14 - 1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/
#2
99 07 03 - 3b
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
#2
98 07 04 - 10
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/
#8
04 07 24 - 4
/dolina Odry-Oławy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). [20]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Russula luteotacta na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-57 218664 CA-89 218663 DE-78 317876 EC-25 322900 EC-34 335919 310866

ID218663 Russula luteotacta; TPK Gdańsk Matemblewo oddz.123, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2013.08.03; Torfowisko brzoza,świerk,buk; ziemia cztery owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. ala mikołaj (wink); eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/581056.html
uwagi: fot. 582229 fot. 582230

ID218664 Russula luteotacta; Puszcza Darżlubska Wejherowo Użytek ekologiczny Migowe Wzgórze, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-57; 2013.08.04; las sosna,buk; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. ala mikołaj (wink); eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/581369.html
uwagi: fot. 582234fot. 582235

ID310866 Russula luteotacta; ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.07.24; monokultura grabowa; ziemia grupa kilku owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/934557.html
Owocniki pobrano w dwóch terminach 24 i 27 lipca

ID317876 Russula luteotacta; Budzów, pow. radomszczański, woj. Żytno, DE-78; 2017.10.01; Las liściasty, buk, grab, dąb; na ziemi, teren podmokły 20 owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Alina Mikołajczyk; eksykat: u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/950640.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/950643.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/950638.html

ID322900 Russula luteotacta; ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.07.26; bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak u Ali, Tak(bardzo słabe), notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/935343.html

ID335919 Russula luteotacta; ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC-34; 2020.09.22; pobocze drogi przechodzącej przez grąd grabowo-dębowy; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1170689 fot. 1170690 fot. 1170691 fot. 1170692

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji