grzyby.pl

Russula cicatricata Romagn. ex Bon

Russula cicatricata var. fusca (Melzer et Zvára) A. Marchand · Russula xerampelina var. fusca Melzer et Zvára
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Niejasna nomenklatura: czeklista[105] podaje jako synonim dla Russula elaeodes (Bres.) Bon "gołąbka spękanobrzegiego" (gołąbek spękanobrzegi (Russula pseudo-olivascens Kärcher)) nazwę Russula cicatricata Romagn. ex Bon; w Mycobank i GBIF gołąbek spękanobrzegi (Russula pseudo-olivascens Kärcher) to osobny gatunek. (2023-1-7)
• W Mycobank to synonim Russula graveolens; w GBIF osobny gatunek, z synonimami jak tu podane. (2023-1-9)
Russula cicatricata
dwa owocniki
Russula cicatricata
dwa owocniki, widok kapelusza i od spodu
Russula cicatricata
pokrój
Russula cicatricata
blaszki i trzony

opis

Russula cicatricata
Kapelusz brązowy, oliwkowobrązowy; 50-100 mm średnicy; skórka na obwodzie kapelusza pomarszczona w koncentryczne kręgi.

space

Trzon biały; 30-70(85) x 10-25(30) mm..

space

Z FeSO4 miąższ szybko przybiera barwę zieloną. Z wodą anilinową czerwony.

Pileus brown, olive-brown; 50-100 mm in diameter; cuticle on the pileal margin wrinkled in concentrical circles.

space

Stipe white; 30-70(85) x 10-25(30) mm..

space

With FeSO4 flesh quickly assumes green colour. With aniline red.

zarodniki

Russula cicatricata
Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki z krótkimi i izolowanymi brodawkami. 7.5-9 x 6-8 µm.
Spore print light ochre. Spores with short and isolated warts. 7.5-9 x 6-8 µm.

występowanie

Brak w czekliście.[105]
W lasach dębowych na kwaśnym podłożu, pod dębem i brzozą.
In oak forests on acidic soil, under oak and birch.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.
Edible.

wybrane okazy · selected collections

#3
01 10 01 - 16
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
#3
01 09 23 - 10
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Svrcek, M., Erhart J., Erhartova, M., 1984 — Holubinky. p.135 [37]
  • Einhellinger, A., 1985 — Die Gattung Rusula in Bayern. p.31 [50]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4249]
    Russula cicatricata Romagn. ex Bon · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003) ? Wojewoda (2003) traktuje ten gatunek jako snonim R. elaeodes, wg IF to dwa odrębne gatunki
    publikacje: Karasiński i in. 2015

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji