Russula cicatricata Romagnesi

na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Russula cicatricata

dwa owocniki; 23.09.2001, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski

Russula cicatricata

dwa owocniki, widok kapelusza i od spodu

Russula cicatricata

pokrój

Russula cicatricata

blaszki i trzony

opis

Russula cicatricata
Kapelusz brązowy, oliwkowobrązowy; 50-100 mm średnicy; skórka na obwodzie kapelusza pomarszczona w koncentryczne kręgi.

space

Trzon biały; 30-70(85) x 10-25(30) mm..

space

Z FeSO4 miąższ szybko przybiera barwę zieloną. Z wodą anilinową czerwony.

Pileus brown, olive-brown; 50-100 mm in diameter; cuticle on the pileal margin wrinkled in concentrical circles.

space

Stipe white; 30-70(85) x 10-25(30) mm..

space

With FeSO4 flesh quickly assumes green colour. With aniline red.

zarodniki

Russula cicatricata
Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki z krótkimi i izolowanymi brodawkami. 7.5-9 x 6-8 µm.

Spore print light ochre. Spores with short and isolated warts. 7.5-9 x 6-8 µm.

występowanie

W lasach dębowych na kwaśnym podłożu, pod dębem i brzozą.

In oak forests on acidic soil, under oak and birch.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Gatunek należy do kręgu Russula xerampelina sensu lato.

Species from Russula xerampelina sensu lato group.
znalezisko 20011001.16.01 - Russula cicatricata; Dolny Śląsk, okolice Twardogóry

3f · 20011001.16.01
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/

znalezisko 20010923.10.01 - Russula cicatricata; Dolny Śląsk, okolice Twardogóry

3f · 20010923.10.01
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/