grzyby.pl

Russula cicatricata Romagnesi

Russula cicatricata
dwa owocniki; 23.09.2001, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Russula cicatricata
dwa owocniki, widok kapelusza i od spodu
Russula cicatricata
pokrój
Russula cicatricata
blaszki i trzony

opis

Russula cicatricata
Kapelusz brązowy, oliwkowobrązowy; 50 – 100 mm średnicy; skórka na obwodzie kapelusza pomarszczona w koncentryczne kręgi.

space

Trzon biały; 30 – 70 (85) x 10 – 25 (30) mm..

space

Z FeSO4 miąższ szybko przybiera barwę zieloną. Z wodą anilinową czerwony.

Pileus brown, olive-brown; 50 – 100 mm in diameter; cuticle on the pileal margin wrinkled in concentrical circles.

space

Stipe white; 30 – 70 (85) x 10 – 25 (30) mm..

space

With FeSO4 flesh quickly assumes green colour. With aniline red.

zarodniki

Russula cicatricata
Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki z krótkimi i izolowanymi brodawkami. 7.5 – 9 x 6 – 8 µm.

Spore print light ochre. Spores with short and isolated warts. 7.5 – 9 x 6 – 8 µm.

występowanie

W lasach dębowych na kwaśnym podłożu, pod dębem i brzozą.

In oak forests on acidic soil, under oak and birch.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Gatunek należy do kręgu Russula xerampelina sensu lato.

Species from Russula xerampelina sensu lato group.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20011001.16.01 - Russula cicatricata; Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
011001-16
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #3
znalezisko 20010923.10.01 - Russula cicatricata; Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
010923-10
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #3