grzyby.pl

Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.

gołąbek śledziowy, gołąbek winny
Russula erythropoda Pelt. orth.var. · Russula erythropus Fr. ex Pelt.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russula sp.
Russula xerampelina (gołąbek śledziowy)
Russula xerampelina
Russula sp.
na piasku pod św

opis

Russula sp.
Kapelusz początkowo czerwony, ciemnoczerwony, karminowy, w centrum ciemniejszy aż czarny, z wiekiem odbarwia się przechodząc w czerwonobrązowawy, winnokarminowy, może mieć odcień ochrowy lub oliwkowy; 40-100(150) mm średnicy, masywny, wypukły, z wiekiem rozpostarty do szeroko wklęsłego; skórka gładka, matowa, u starych egzemplarzy nieco błyszcząca, wilgotna nieco lepka; brzeg podgięty, zaokrąglony, równy, gładki, jedynie na starość krótko karbowany.

space

Trzon cały lub w większej częsci nabiegły czerwono, z wiekiem odbarwiający się do różowego, od podstawy przebarwia się płowo do brudnobrązowego; 40-80 x 15-30 mm, równogruby, u podstawy czasem rozszerzony; powierzchnia matowo omszona; jędrny, z grubą korą i z wiekiem z watowatym, następnie komorowatym wnętrzem.

space

Z FeSO4 miąższ szybko przybiera barwę zieloną. Z wodą anilinową czerwony.

Pileus initially red, dark red, carmine-red, in the centre darker to black, with age fading to red-brownish, vinaceous-carmine, may have ochre or olive tinge; 40-100(150) mm in diameter, massy, convex, with age plane to broadly concave; cuticle smooth, dull, in mature specimens slightly glossy, somewhat viscid when moist; margin incurved, round, entire, smooth, only in age shortly crenate.

space

Stipe entirely or in larger part suffused red, with age discolouring to pink, from base discolours buff to sordid brown; 40-80 x 15-30 mm, equal, at the base sometimes wider; surface dull pubescent; firm, with thick cortex and with age with stuffed, later chambered inside.

space

With FeSO4 flesh quickly turns green. Red with aniline water.

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnoochrowy. Zarodniki odwrotnie jajowate, z grubymi, zaostrzonymi, przecinkowatymi brodawkami, miejscami przechodzące w krótki łączniki, łysinka wyraźna; 8-10(11.5) x 7-9 µm.
Spore print dark ochraceous. Spores invertedly ovoid, with thick, pointed, comma-shaped warts, occasionally forming short ridges, suprahilar plage distinct; 8-10(11.5) x 7-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. Owocniki wyrastają latem, w lasach sosnowych, rzadziej świerkowych na kwaśnych glebach.
Widespread. Sporocarps found in summer in pine forests, sporadically spruce forests on acidic soils.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.[105]
Edible.

wybrane okazy · selected collections

#2
01 09 23 - 7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
#1
01 09 30 - 18a
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Prusice-Żmigród/
#2
01 09 30 - 23
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Prusice-Żmigród/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Svrcek, M., Erhart J., Erhartova, M., 1984 — Holubinky. [37]
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). [20]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji