grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Russula clavipes Velen.

Russula elaeodes (Bres.) Bon
GREJ: ID298477 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID298477 (© autora fot.)
GREJ: ID298477 (© autora fot.)