takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Russula clavipes Velen.

Russula elaeodes (Bres.) Bon

GREJ: ID298477 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID298477 (© autora fot.)

GREJ: ID298477 (© autora fot.)