grzyby.pl

Clitopilus nitellinus (Fr.) Noordel. et Co-David

rumieniak czerwonawy
Rhodocybe nitellina (Fr.) Singer [główna w czekliście] · Rhodophana nitellina (Fr.) Papetti
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, przy drogach z brzozami; na ziemi. Częstszy na pogórzu i w górach.W lasach, przy drogach z brzozami; na ziemi. Częstszy na pogórzu i w górach.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem