grzyby.pl

Clitopilus ardosiacus (E. Horak et Griesser) Noordel. et Co-David

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clitopilus Clitopilus Clitopilus ClitopilusClitopilusrumieniak czerwonawy (Clitopilus nitellinus)Clitopilus passeckerianus

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]