grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria varians Schild

Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariakoralówka czerwonawa (Ramaria rufescens)Ramaria pallidosaponaria