grzyby.pl

Ramaria varians Schild

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariakoralówka czerwonawa (Ramaria rufescens)Ramaria pallidosaponaria

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]