grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria pallidosaponaria R.H. Petersen