grzyby.pl

Ramaria pallidosaponaria R.H. Petersen

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]