takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria lutea Schild

GREJ: ID261939 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID173724 (© autora fot.)
GREJ: ID261939 (© autora fot.)
GREJ: ID261939 (© autora fot.)
GREJ: ID261939 (© autora fot.)
GREJ: ID261939 (© autora fot.)